Zapraszamy na
Kongres AGD

12.05.2018

 

Serdecznie zapraszamy na Kongres AGD, w dniach 23-24 maja 2018 r. w Fabryce Grohmana, siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Branża artykułów gospodarstwa domowego jest od lat niezwykle ważnym sektorem polskiej gospodarki. Produkcja około 22 mln urządzeń dużego i małego AGD, plasuje Polskę na 1 miejscu w UE wśród producentów w tym sektorze. W 30 fabrykach w Polsce zatrudnionych jest około 25 tys. osób.

Rozwijająca się branża z takim potencjałem potrzebuje forum wymiany myśli. Dlatego chcemy po raz pierwszy w jednym miejscu zebrać najważniejszych przedstawicieli i ekspertów sektora, a także reprezentantów rządu i samorządów, z którymi dyskutować będziemy na tematy związane z m.in.:

  • przemysłem 4.0
  • łańcuchem dostaw
  • HR-em
  • e-commerce
  • gospodarką obiegu zamkniętego

Podczas drugiego dnia wydarzenia odbędzie się Mixer AGD, czyli spotkanie branżowych producentów z poddostawcami oraz usługodawcami, m.in. startupami oferującymi innowacyjne produkty i usługi. Kongresowi towarzyszyć będzie również Giełda Innowacji mająca na celu zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie w optymalizacji działalności firm z sektora AGD. Zaprezentujemy nowoczesne technologie w zakresie przemysłu 4.0, m.in. dotyczące automatyzacji produkcji, logistyki, magazynowania, HR, optymalizacji procesów, Big Data, i inne. Wydarzenie stanowić będzie przestrzeń do wymiany kontaktów i doświadczeń, a także do rozmów B2B.

Organizatorami Kongresu AGD są organizacje  na co dzień współpracujące z branżą: CECED Związek Pracodawców AGD  oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

We are delighted to invite you to the Household Appliance Congress from 23-24 May 2018, at the Grohman’s Factory, headquarters of Lodz Special Economic Zone Joint Stock Co.

The household appliance industry has been an extremely important sector of the Polish economy for many years. The production in Poland, of approximately 22 million large household appliances, places the country in first place for EU production. Across 30 factories in Poland, approximately 25,000 workers are employed.

This developing industry, with such potential, needs a forum for an exchange of ideas. Therefore, for the first time, we would like to bring together the most important representatives and experts from the sector, as well as members of local and central government, to discuss key issues, including:

  • industry 4.0
  • e-commerce
  • HR
  • supply chain
  • circular economy

During the second day of the event there will be a ?Business Mixer? to facilitate the meeting of industry producers with suppliers and service providers, including startups offering innovative products and services. The Congress will also include the Innovation Exchange aimed at presenting modern solutions that may be used to optimise the activity of companies from the household appliances sector.

Amongst others, we will present new technologies in the field of industry 4.0, automation of production, logistics, warehousing, HR, process optimisation, and big data. The event will be a key opportunity for exchanging contacts and experiences as well as facilitating B2B networking.

The Household Appliance Congress is organised by institutions that cooperate with the industry on a daily basis: CECED, the European Committee of Domestic Equipment Manufacturers and Lodz Special Economic Zone Joint Stock Co.

We look forward to seeing you there.

 

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI