CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k.

cgo-legal-counseling

CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. to łódzka kancelaria prawna o ogólnopolskim zasięgu, świadcząca kompleksowe usługi prawnicze i podatkowe dla przedsiębiorców.

cgo-legal-counseling-2-jpg

Kancelaria CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. jest częścią grupy CGO Group, zrzeszającej podmioty świadczące usługi (i) prawne i podatkowe, (ii) imigracyjne – obsługi cudzoziemców, (iii)  rejestracji i administracji spółkami zagranicznymi, (iv) rejestracji i przenoszenia udziałów w polskich spółkach prawa handlowego oraz (v) księgowe – biura rachunkowego.

Dynamiczny i doświadczony zespół kilkunastu ekspertów – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, tłumaczy i księgowych zapewni kompleksowe usługi doradztwa i obsługi prawnej, podatkowej oraz księgowej przedsiębiorcom polskim i zagranicznym.

Kancelaria CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. posiada sieć partnerów – kancelarii zagranicznych, we współpracy z którymi jest w stanie zapewnić pomoc prawną także dla przedsięwzięć o charakterze ponadnarodowym. Nasze usługi świadczymy w pięciu językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim oraz niemieckim.


cgo-legal-counseling-3-jpg

Dla przedsiębiorców  inwestujących oraz będących w kręgu zainteresowanych inwestycjami w ŁSSE, Dział Obsługi Korporacyjnej zapewni profesjonalną pomoc związaną z:

Przeprowadzeniem pełnego procesu realizacji inwestycji na wszystkich jej etapach m.in.

  • rejestracją spółek prawa handlowego lub sprzedażą udziałów/ogółu praw i obowiązków w już istniejących podmiotach,
  • uzyskiwaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń, koncesji, licencji oraz przygotowaniem dokumentacji wymaganej dla realizacji danej inwestycji,
  • świadczeniem bieżącej obsługi prawnej i podatkowej,

Pomocą w relacjach z kontrahentami m.in.

  • weryfikacją potencjalnych kontrahentów,
  • sporządzaniem oraz weryfikacją umów cywilnoprawnych o różnym stopniu złożoności m.in. umów handlowych, umów franchisingowych i licencyjnych, umów ubezpieczeniowych, umów dystrybucji, dostaw i marketingu, umów o leasingu aktywów, sprzedaży, najmu, zlecenia, dzierżawy i innych,
  • sporządzaniem opinii prawnych i podatkowych w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim oraz hiszpańskim,
  • negocjowaniem kontraktów, począwszy od przygotowania do negocjacji, ich prowadzenia, sporządzenia umowy oraz nadzorowania zgodności ustaleń z przepisami obowiązującego prawa.

Obsługą korporacyjną spółek m.in.

  • prowadzeniem dokumentacji korporacyjnej,
  • doradztwem w zakresie bieżącego prowadzenia działalności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, podatkowymi i księgowymi, obejmującym przygotowywanie i składanie sprawozdań zarządu, rocznych sprawozdań finansowych, uchwał organów spółki i innych niezbędnych dokumentów korporacyjnych,
  • w zakresie przygotowywania, przeprowadzania i koordynacji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Reprezentacją przedsiębiorcy przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych.

Partnerzy zarządzający:

cgo-legal-counseling-4

Piotr Owczarek

Wspólnik, Adwokat

E-mail: piotr.owczarek@cgolegal.pl

cgo-legal-counseling-5

Michał Gawlak

Wspólnik, Radca Prawny

E-mail: michal.gawlak@cgolegal.pl

cgo-legal-counseling-6

Jakub Chajdas

Wspólnik, Adwokat

E-mail: jakub.chajdas@cgolegal.pl

 

Lokalizacja i kontakt:

Lokalizacja:

Łódź                                                                                     Warszawa

Łąkowa 3/5 Cube Cente
bud. 14, lok. 2                                                              Piękna 24/26A
90−562 Łódź                                                                00-549 Warszawa

Dane kontaktowe:

Tel.: (+48) 42 663 65 03 / (+48) 42 206 88 86 / (+48) 42 232 79 63

Fax: (+48) 22 101 39 93

E -mail: biuro@cgolegal.pl / office@cgolegal.pl

Skype: cgolegalcounseling