Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami do pobrania. Dla Państwa wygody skupiliśmy je w kategoriach tematycznych.

Strategia ŁSSE S.A.

Strategia ŁSSE S.A. POBIERZ

Dla inwestorów

List Intencyjny dot. rozszerzenia ŁSSE POBIERZ

Koncepcja POBIERZ

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce POBIERZ

Prawo Pracy POBIERZ

Spółki w Polsce POBIERZ

System podatkowy w Polsce POBIERZ

Cudzoziemcy POBIERZ

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców POBIERZ

List intencyjny marzec 2017 POBIERZ

Wydawnictwa

Katalog Informacyjny POBIERZ

Broszura informacyjna POBIERZ/WERSJA ONLINE

Katalog Inwestorów i Partnerów POBIERZ

Tereny Inwestycyjne POBIERZ

Newsletter ŁSSE

I Kwartał 2017 POBIERZ/WERSJA ONLINE

IV Kwartał 2016 POBIERZ/WERSJA ONLINE

III Kwartał 2016 POBIERZ/WERSJA ONLINE

II Kwartał 2016 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Luty/Marzec 2016 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Styczeń 2016 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Grudzień 2015 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Październik 2015 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Wrzesień/Październik 2015 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Czerwiec/Lipiec 2015 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Czerwiec 2015 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Kwiecień/Maj 2015 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Marzec 2015 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Luty 2015 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Styczeń 2015 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Grudzień 2014 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Listopad 2014 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Październik 2014 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Wrzesień 2014 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Sierpień 2014 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Lipiec 2014 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Czerwiec 2014 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Maj 2014 POBIERZ/WERSJA ONLINE

Marzec/Kwiecień 2014 POBIERZ/WERSJA ONLINE

 

Chcesz otrzymywać nasz newsletter? Poinformuj nas: jakub.wojtczak@sse.lodz.pl

Logotypy

W sprawie uzyskania i wykorzystania logotypów ŁSSE S.A. prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa i Komunikacji. W treści maila należy określić cel wykorzystania logotypów oraz rodzaj wydawnictwa.
Kontakt: info@sse.lodz.pl

 

Dla mediów

Relacja z czwartej edycji BUSINESS MIXERA ŁÓDZKIEJ SSE  ZOBACZ

Relacja z trzeciej edycji BUSINESS MIXERA ŁÓDZKIEJ SSE  ZOBACZ

Piknik u Grohmana – relacja z trzeciej edycji ZOBACZ

III Miedzynarodowe forum producentó i dostawców AGD w Europie  ZOBACZ

Film promujacy 2nd SPEED BUSINESS MIXER ZOBACZ

Rekordowe inwestycje w Łodzi – Materiał Polskie Agencji Prasowej ZOBACZ

Inwestorzy o ŁSSE

Ceramika Tubądzin  ZOBACZ

Ceramika Paradyż  ZOBACZ

Scanaqua  ZOBACZ

Inwestorzy o strefie dzieciom

Ceramika Tubądzin  ZOBACZ

Ceramika Paradyż  ZOBACZ

Scan Aqua  ZOBACZ

Akty prawne

Statut Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. POBIERZ

Regulamin Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej POBIERZ

Ustawa z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych POBIERZ

Rozporządzenie o pomocy publicznej POBIERZ

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej POBIERZ

Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przed przedsiębiorców na terenie ŁSSE POBIERZ

Rozporządzenie MG w sprawie ustalenia planu rozwoju ŁSSE POBIERZ

Kryteria objęcia gruntów strefą ekonomiczną POBIERZ

Rozporządzenie Komisji UE NR 651 2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu POBIERZ

Ministerstwo Gospodarki – Pomoc na inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki POBIERZ

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ŁSSE wraz z uzasadnieniem POBIERZ

Pismo kierujące projekt rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych POBIERZ