Respect

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniowa od lat wspierającą organizacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez diagnozowanie oraz rozwój kompetencji ich pracowników.

Wyróżnia nas podejście systemowe i nastawienie na poszukiwanie rozwiązań, które przynoszą naszym Klientom długotrwałe efekty biznesowe. Skupiamy się przede wszystkim na potrzebach naszego Klienta oraz działaniach Partnera, które mają na celu realizację założonych celów biznesowych. Nasze usługi realizujemy w myśl naszego kredo „rozwiązania z szacunkiem dla biznesu”. Nazwa naszej firmy RESPECT odzwierciedla wartości jakimi kierujemy się zarówno w biznesie oraz życiu codziennym. Wszelkie relacje jakie budujemy, oparte są na szacunku oraz wzajemnym zaufaniu.

Główne obszary naszej specjalizacji

 • rozwój kompetencji menedżerskich na różnych szczeblach w organizacji począwszy od najwyższej do najniższej kadry menedżerskiej
 • rozwój kompetencji sprzedażowych
 • wsparcie menedżerów z zakresu zarządzania zespołami wielopokoleniowymi
 • optymalizacja procesów i poprawa efektywności przedsiębiorstw produkcyjno–handlowych poprzez wdrażanie idei i narzędzi Lean Management
 • diagnoza kompetencji menedżerskich oraz identyfikacja potencjału przywódczego
 • diagnoza kompetencji pracowniczych oraz identyfikacja talentów w organizacji

Przy realizacji projektów korzystamy z nowoczesnych narzędzi IT służących do oceny 360 stopni, w tym z naszego autorskiego HR CORE COMPETENCES, dedykowanego do efektywnego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji.

Integralną częścią  HR CORE COMPETENCES jest autorski model 50 kompetencji Respect, który może stanowić punkt wyjścia do zbudowania indywidualnego modelu kompetencyjnego organizacji.

Zastosowanie narzędzia

 • Określenie profili kompetencyjnych stanowisk
 • Diagnoza potrzeb rozwoju kompetencji
 • Budowanie indywidualnych i grupowych planów rozwoju
 • Budowanie ścieżek karier
 • Ewaluacja podjętych działań rozwojowych
 • Zarządzanie talentami

Aktywnie angażujemy się w rozpowszechnianie idei standaryzacji usług szkoleniowych na rynku w Polsce. Jako Partner Merytoryczny włączyliśmy się w rozpowszechnianie ogólnopolskiego, bezpłatnego Badania Benchmarków TDI, badającego efektywność polityki i procesów szkoleniowych w organizacji.

Zapraszamy Państwa do zbadania własnej polityki szkoleniowej, a tym samym oceny efektywności realizowanych do tej pory szkoleń. Więcej informacji o badaniu na stronie www.badanietdi.pl

RESPECT sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56 bud. A

p. I, pok. 101

Tel. +48 42 236 70 30

e-mail: respect@respect-ds.pl

www.respect-ds.pl