Rokowania, Podstrefa Ostrzeszów, Kompleks 1

21.03.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55   jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert do rokowań, mających na

ZOBACZ PRZETARG

Rokowania, Podstrefa Kalisz

17.03.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55   jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert do rokowań, mających na

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg na na wykonanie kompleksowego wyposażenia terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz

04.03.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź ul. ks. Tymienieckiego 22/24 ogłasza przetarg nieograniczony na: na wykonanie kompleksowego wyposażenia terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz w Gminie Zgierz w infrastrukturę techniczną i usunięcia kolizyjnej napowietrznej linii

ZOBACZ PRZETARG

Podstrefa Łódź, Kompleks 11

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54, fax. (0-42) 676 27 55 Jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert na rokowania mające na celu

ZOBACZ PRZETARG

Podstrefa Ostrzeszów

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert na przetarg łączny mający

ZOBACZ PRZETARG

Zmiany w ogłoszeniu przetargowym

28.02.2014

Łódzka Specjalne Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną informuje o zmianie w ogłoszeniu opublikowanym w Pulsie

ZOBACZ PRZETARG

INFORMACJA o wynikach rokowań

28.02.2014

INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, kompleks 11.  W dniu 30 stycznia 2010 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg na wykonanie wycinki drzew

28.02.2014

Przetarg na wykonanie wycinki drzew Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź ul. ks. Tymienieckiego 22/24 ogłasza przetarg nieograniczony na:wykonanie wycinki samosiewów drzew i krzewów w wieku do lat 5-ciu na terenie „Kompleksu 1” ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim. Wymagany okres

ZOBACZ PRZETARG