Zmiany w ogłoszeniu przetargowym

28.02.2014

Łódzka Specjalne Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną informuje o zmianie w ogłoszeniu opublikowanym w Pulsie

ZOBACZ PRZETARG

INFORMACJA o wynikach rokowań

28.02.2014

INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, kompleks 11.  W dniu 30 stycznia 2010 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg na wykonanie wycinki drzew

28.02.2014

Przetarg na wykonanie wycinki drzew Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź ul. ks. Tymienieckiego 22/24 ogłasza przetarg nieograniczony na:wykonanie wycinki samosiewów drzew i krzewów w wieku do lat 5-ciu na terenie „Kompleksu 1” ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim. Wymagany okres

ZOBACZ PRZETARG

Podstrefia Łódź, Kompleks 5 (obszar 4)

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 Jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, zaprasza do składania ofert na rokowania mające na celu

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych

28.02.2014

Przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie czterech budowli hydrotechnicznych    Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. ks. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie czterech budowli

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku hydroforni

28.02.2014

Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku hydroforni   Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. ks. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie przebudowy budynku hydroforni usytuowanego na terenie „Kompleksu 3” ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 Wymagany

ZOBACZ PRZETARG

Podstrefa Kleszczów, Kompleks 2

28.02.2014

Rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kleszczów, Kompleks 2.   Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (0-42) 676

ZOBACZ PRZETARG

Podstrefa Radomsko

28.02.2014

Jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z działek gruntu

ZOBACZ PRZETARG