Przetarg łączny, Podstrefa Koluszki, Kompleks 1

14.04.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55   jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert  w przetargu łącznym mającym

ZOBACZ PRZETARG

Rokowania, Podstrefa Łódź, Kompleks 2

11.04.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55   jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert do rokowań, mających na

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg, Podstrefa Radomsko, Kompleks 2

27.03.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (42) 676 27 53, 676 27 54, fax (42) 676 27 55   jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy,

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg łączny, Podstrefa Radomsko, Kompleks 3

26.03.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55   jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie

ZOBACZ PRZETARG

Rokowania, Podstrefa Ostrzeszów, Kompleks 1

21.03.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55   jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert do rokowań, mających na

ZOBACZ PRZETARG

Rokowania, Podstrefa Kalisz

17.03.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55   jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert do rokowań, mających na

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg na na wykonanie kompleksowego wyposażenia terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz

04.03.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź ul. ks. Tymienieckiego 22/24 ogłasza przetarg nieograniczony na: na wykonanie kompleksowego wyposażenia terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz w Gminie Zgierz w infrastrukturę techniczną i usunięcia kolizyjnej napowietrznej linii

ZOBACZ PRZETARG

Podstrefa Łódź, Kompleks 11

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54, fax. (0-42) 676 27 55 Jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert na rokowania mające na celu

ZOBACZ PRZETARG

Podstrefa Ostrzeszów

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert na przetarg łączny mający

ZOBACZ PRZETARG