Przetarg łączny – Podstrefa Kutno

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mający na

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg łączny – Podstrefa Radomsko, Kompleks 1

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy,

ZOBACZ PRZETARG

Zmiana terminów: przetarg łączny – Podstrefa Kutno

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, informuje o zmianie w ogłoszeniu, opublikowanym w Pulsie Biznesu

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg – Wykonanie robót budowlanych przy budynku hydroforni

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź Ul. ks. Tymienieckiego 22/24 Ogłasza II przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót budowlanych związanych z docelowym zagospodarowaniem terenu wraz z elementami małej architektury przyległego do budynku hydroforni w Kompleksie 3 ŁSSE w Łodzi przy

ZOBACZ PRZETARG