INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 2

26.05.2014

W dniu 12 maja 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 2. Ofertę do rokowań złożyła Spółka Paradyż Sp.

ZOBACZ PRZETARG

INFORMACJA o wynikach rokowań na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów, Kompleks 1

20.05.2014

W dniu 14 kwietnia 2014 roku nastąpiło rozstrzygnięcie rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów, Kompleks 1. Po przeprowadzeniu procedury, Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZOBACZ PRZETARG

INFORMACJA o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko, Kompleks 2

19.05.2014

W dniu 30 kwietnia 2014 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na

ZOBACZ PRZETARG

INFORMACJA o wynikach rokowań na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 10

06.05.2014

W dniu 25 kwietnia 2014 roku nastąpiło rozstrzygnięcie rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 10. Po przeprowadzeniu procedury, Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZOBACZ PRZETARG

INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 16.

24.04.2014

W dniu 15 kwietnia 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 16. Ofertę do rokowań złożyła Spółka Organika-CAR S.A. z

ZOBACZ PRZETARG

INFORMACJA o wyniku postępowania przetargowego na wykonanie kompleksowego wyposażenia terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz

31.03.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 42 676 27 53 fax: 42 676 27 55 www.sse.lodz.pl e–mail: info@sse.lodz.pl informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  na:  na wykonanie kompleksowego wyposażenia terenu inwestycyjnego Łódzkiej

ZOBACZ PRZETARG