Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego, Wykonanie usług sprzątania, utrzymania całorocznej czystości oraz konserwacji powierzchni drewnianych w budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A. i budynku Hydroforni

20.04.2018

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego  Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na:  „Świadczenie usług sprzątania i

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Koluszki Kompleks 2

26.03.2018

W dniu 20 marca 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Koluszki, Kompleks 2 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działki gruntu

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Sieradz Kompleks 7

06.02.2018

W dniu 2 lutego 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Sieradz, Kompleks 7 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność gminy Miasto Sieradz,

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Kutno Kompleks 3 Obszar 6

06.02.2018

W dniu 30 stycznia 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, Obszar 6 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową

ZOBACZ PRZETARG