Veolia Energia Łódź

veolia

Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie, drugą co do wielkości, siecią ciepłowniczą w Polsce. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.
Spółka należy do grupy Veolia w Polsce od 2005 r. Veolia dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich klientów. Zaopatruje w ciepło największe inwestycje w mieście, w tym zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. www.energiadlalodzi.pl

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.

92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5
centrala: tel. +48 42 675 50 00
zarząd: tel. +48 42 675 51 16
faks: +48 42 675 51 90

Pion Rozwoju

93-564 Łódź, ul. Wieniawskiego 40
tel. +48 42 675 45 00
faks: +48 42 675 51 95
e-mail: veolialodz-bok@veolia.com
www.energialdalodzi.pl

Grupa Veolia w Polsce jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. Zatrudnia około 4500 pracowników. Veolia tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki cyrkularnej i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.
Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 74 miastach, w 40 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.
www.veolia.pl