Podsumowanie projektu unijnego „Łódzkie-Strefa Biznesu Szyta na Miarę”

05.02.2013

ŁSSE S.A. zakończyła realizację projektu unijnego pn. Kampania wizerunkowa „Łódzkie-Strefa Biznesu Szyta na Miarę” jako narzędzie wspierające proces budowy marki „Łódzkie”.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie o numerze WND-RPLD.03.02.00-00-407/11, kampania wizerunkowa „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę” miała na celu umocnienie marki „Łódzkie” jako spójnego obszaru strefy biznesu, gdzie inwestycje gospodarcze mogą być realizowane na preferencyjnych warunkach.

Grupą docelową projektu byli mieszkańcy Regionu Łódzkiego oraz potencjalni inwestorzy zarówno z Polski jak i z Niemiec oraz przedstawiciele jednostek samorządowych, władz regionów, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo – badawczych, którzy zostali poinformowani o możliwościach rozwoju ekonomicznego Regionu i firm w nim działających.

 

Główne założenia projektu:

  • dotarcie do potencjalnych inwestorów,
  • promocja produktów i usług wytwarzanych na terenie Regionu Łódzkiego,
  • identyfikacja firm, które poprzez swoje produkty i usługi mogą stać się wizerunkiem Regionu,
  • pobudzenie koniunktury gospodarczej Regionu,
  • uświadomienie mieszkańców o potencjale gospodarczym Regionu Łódzkiego,
  • wstęp do szerszego programu promocji Regionu Łódzkiego.

 

Kampania wizerunkowa „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę” obejmowała swoim zakresem szereg działań związanych zarówno z promocją Regionu Łódzkiego – przede wszystkim jego walorów gospodarczo – inwestycyjnych, ale również turystycznych i edukacyjnych, jak i produktów i usług wytwarzanych na jego obszarze (tj. motywy regionalne pojawiające się zarówno w spocie promocyjnym, jak i na gadżetach reklamowych kampanii).

Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 800 000 PLN, z czego 680 000 PLN to kwota dofinansowania z funduszy UE: Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Przeprowadzona kampania wizerunkowa „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę” pozwoliła nie tylko na efektywną promocję marki „Łódzkie” oraz potencjału inwestycyjno – biznesowego Regionu Łódzkiego, ale również na pozyskanie wielu cennych kontaktów biznesowych, które zaowocować mogą nowymi inwestycjami w Regionie.

 

Pełne podsumowanie projektu znajdą Państwa tutaj.

 

ue logo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY