Bartosz Rzętkiewicz

14.09.2013

Z-ca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora

tel. (+48) 42 275 50 76

BARTOSZ.RZETKIEWICZ@SSE.LODZ.PL 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY