Stypendia dla najzdolniejszych studentów Politechniki Łódzkiej

22.01.2014

Kapituła Konkursu na jednorazowe stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej wybrała 10 laureatów. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 22 stycznia w sali konferencyjnej fabryki Grohmana. Jednym z fundatorów stypendiów jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 

Laureaci zostali wybrani z grupy 69 studentów zgłoszonych do konkursu przez dziekanów wydziałów Politechniki Łódzkiej. Wyróżniają się dorobkiem naukowym oraz dodatkową aktywnością wykraczającą poza mury uczelni. Są nie tylko autorami referatów i publikacji, ale także angażują się w projekty, często zagraniczne, zdobywają dodatkowe umiejętności w czasie szkoleń, praktyk czy staży.

W uroczystości wzięli udział Pani Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki, Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, prof. Stanisław Bielecki, Rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak, Prorektor i przewodniczący kapituły konkursowej, Stanisław Witaszczyk, Wiceprezes ŁSSE, donatorzy stypendiów, dziekani PŁ oraz wielu studentów. Sponsorami stypendiów o wartości 5000zł byli: ŁSSE – 6 stypendiów, ŁARR – 2, klaster ICT Polska Centralna Klaster – 1, Fundacja PŁ – 1. Gratulujemy! 

Tegoroczni laureaci to:

Sliman Jakub El-Fara (m.in. student roku 2012/2013, prowadził zajęcia z projektowania stron w Autonomii Palestyny, laureat programu stypendialnego GE Foundation, zajął I miejsce w konkursie Wiedzy o Polsce i Języku Polskim).

Tomasz Adrianowski (m.in. stworzył platformę e-learningową dla UNRWA Primary School w Strefie Gazy, laureat programu stypendialnego GE Foundation, liczne kursy, m.in. w Danii, roczny kurs w projekcie „Szkoła Milionerów” organizowanym przez  Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości).

Michał Krempski-Smejda (m.in. wiele artykułów międzynarodowych oraz udział w konferencjach i projektach badawczych).

Jarosław Swaczyna jest studentem matematyki (m.in. publikacje na liście filadelfijskiej, autor referatów z analizy rzeczywistej wygłaszanych na Seminarium dla pracowników, stypendysta MNiSW, uczestnik konkursu Vojtěch Jarnik International Mathematical Competition, prowadzi zajęcia koła matematycznego w XXXI LO w Łodzi).

Edyta Skiba studentka architektury i urbanistyki (m.in. udział w projekcie naukowo-badawczym we współpracy z Argentyną, stypendystka programu Erasmus, inicjatorka międzynarodowych warsztatów studenckich Brama Miasta, autorka referatów na konferencjach naukowych, odbyła praktyki i staże w Polsce i w Rumunii).

Damian Sokołowski student architecture engineering na IFE (m.in. udział w międzynarodowej konferencji CzechSTAV2012, stypendysta programu Erasmus, członek zespole nominowanego do finałowej piątki w międzynarodowym konkursie studenckim „EURO-Polis 2050”, uczestnik wielu konferencji i szkoleń).

Krzysztof Karolczak student telecomunication and computer Science na IFE (m.in. student roku 2012/2013, udział w konferencji Road to Davos jako jedyny reprezentant Europy Centralnej i Wschodniej, udział w projekcie naukowym realizowanym w Sapporo w Japonii organizowanym przez Hokkaido University, laureat programu stypendialnego GE Foundation).

Ewelina Wileńska studentka nanotechnologii z wydziału Chemicznego (m.in. udział w wielu projektach badawczych, prezentacje i wystąpienia na konferencjach naukowych, I miejsce w konkursie na najlepszy poster na konferencji Kryształy Molekularne, nagrodzona stypendium MNiSW).

Małgorzata Gałka studentka francuskojęzycznego gestion et technologie na IFE (m.in. uczestniczka projektów naukowo-badawczych we Francji i Niemczech, laureatka programu stypendialnego GE Foundation, uczestniczka międzynarodowej debaty studentów w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego, bardzo aktywna we współpracy międzynarodowej).

Bartosz Opara student inżynierii środowiska na wydziale Inżynierii procesowej i Ochrony Środowiska (m.in. uczestnik wielu konferencji, nagradzany za wygłaszane tam referaty, brał udział w 4 projektach: Zrób z roweru elektrownię, Zbadanie ekoefektywności źródeł światła, ChemCar, Budowa autonomicznych kolektorów powietrznych).

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY