Dla inwestorów

02.02.2014

Pomoc Publiczna

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE korzystasz z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

– nowej inwestycji
– utworzenia nowych miejsc pracy

Masz pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chcesz korzystać. Uzyskujesz wsparcie aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy (2026 rok).

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości!

Najwyższy poziom pomocy publicznej w Europie! W województwie łódzkim wynosi:

– 70% dla małych przedsiębiorstw
– 60% dla średnich przedsiębiorstw
– 50% dla dużych przedsiębiorstw

Dla województw wielkopolskiego i mazowieckiego, gdzie ŁSSE też funkcjonuje poziom pomocy publicznej wynosi 40% (30% dla województwa mazowieckiego od 2011 roku). Dla małych i średnich przedsiębiorstw pomoc podwyższa się odpowiednio o 20% i 10%.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY