PL INFORMACJE

05.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha  w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to:

 • wysoki poziom pomocy publicznej WIĘCEJ,
 • atrakcyjne tereny inwestycyjne WIĘCEJ,
 • doskonałe położenie w centrum Polski,
 • bardzo dobra sieć komunikacyjna,
 • kompleksowa obsługa inwestora,
 • profesjonalny zespół,
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi i uczelniami wyższymi.

 

 

Przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem działalności w ŁSSE mogą skorzystać z pomocy publicznej sięgającej nawet 55% kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.
 
Do zadań ŁSSE i kompleksowych usług świadczonych przez Strefę należą:

 • pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów,
 • wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Strefie,
 • przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • prowadzenie przetargów lub rokowań na grunty i nieruchomości objęte statusem Strefy,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi świadczącymi usługi dla inwestorów (Program Partner),
 • bieżąca kontrola działalności inwestorów,
 • promocja Strefy.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY