KOSZTY KWALIFIKOWANE – KOSZTY INWESTYCJI

08.02.2014

Wysokość pomocy publicznej = poziom pomocy X koszty inwestycji.

Kosztami inwestycji są:
-środki trwałe
-wydatki na zakup terenów lub prawa użytkowania wieczystego,
-wydatki na budowę oraz infrastrukturę,
-wydatki na środki trwałe (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych,
-wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności
-wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP).

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY