KOSZTY KWALIFIKOWANE – KOSZTY PRACY

08.02.2014

Wysokość pomocy publicznej = poziom pomocy X dwuletnie koszty nowoutworzonych miejsc pracy.

Kosztami pracy są:
Dwuletnie koszty związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY