PL LOKALIZACJA

08.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna znajduje się głównie na terenie Województwa Łódzkiego czyli w centralnej części Polski i Europy, na przecięciu szlaków transportowych Wschód- Zachód i Północ-Południe. W okolicy Łodzi funkcjonuje jeden z największych w kraju węzłów autostradowych. Ring drogowy otaczający miasto składa się z autostrad A1 (E75) i A2 (E30) oraz dróg ekspresowych S8 i S14. Rozwinięta sieć transportowa obejmuje także międzynarodowy Port Lotniczy im. Władysława Reymonta z terminalem cargo oraz kolejowy terminal kontenerowy z regularnymi połączeniami, m.in. do Chin. Geograficzne położenie regionu i możliwość szybkiego przemieszczania się w dowolnym kierunku sprzyjają rozwojowi centrów logistycznych i produkcyjnych.
  

Węzeł komunikacyjny A2-A1 – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Połączenie kolejowe Łódź-Chengdu (ChRL) – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Port lotniczy Łódź – Lublinek – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

GŁÓWNE ATUTY REGIONU TO:
 
Zasoby ludzkie
W aglomeracji łódzkiej mieszka ponad milion osób, z czego około 750 tysięcy w jej stolicy. Na 28 uczelniach wyższych kształci się ponad 120 tysięcy studentów. Co roku mury łódzkich szkół opuszczają wysokiej klasy specjaliści.
 
Centrum nowych technologii
W Łodzi działa Łódzki Park Naukowo-Technologiczny, którego częścią jest BioNanoPark. To jedno z najnowocześniejszych centrów  badawczo-wdrożeniowych dla biznesu w Europie.
 
Tradycje przemysłowe
W XIX w. Łódź zaczęto nazywać „Ziemią Obiecaną”. Centralne położenie miasta i jego bogate zasoby wodne okazały się szczególnie korzystne dla rozwoju przemysłu tekstylnego. W niedługim czasie Łódź zmieniła się w miasto fabrykantów. Również dzisiaj przedsiębiorcy z różnych stron świata doceniają jej korzystne położenie geograficzne i możliwość prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach. Ostatni okres to dla Łodzi czas dynamicznego rozwoju przemysłu nowych technologii. 
 
 

 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY