PL CSR

08.02.2014

Wdrażanie założeń Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest jednym z priorytetów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Biorąc przykład z patrona Strefy, Henryka Grohmana, staramy się w naszych działaniach uwzględniać interesy społeczności lokalnej oraz wywierać pozytywny wpływ na otoczenie. 

Czy Nagroda im. H. Grohmana jest dla Was? Wszystkich Inwestorów i Partnerów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zachęcamy do przesyłania informacji dotyczących działalności CSR w obszarze kultury.

Termin: 31 maja 2016 r. na adres: rozwojistrategia@sse.lodz.pl

Sylwetka Patrona     WIĘCEJ
Strefa Dzieciom     WIĘCEJ
Art Strefa     WIĘCEJ
Nagroda im. Henryka Grohmana     WIĘCEJ

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY