PL MSP

08.02.2014

ŁSSE jest otwarta na małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowią one 52% wszystkich firm skupionych w Łódzkiej SSE. Wg raportu fDi Magazine – grupa Financial Times, w rankingu Global Free Zones of the Year 2014, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna uznana została najlepszą strefą dla MŚP w Europie. Firmom z tego sektora oferujemy:
  
Podwyższony poziom pomocy publicznej
Jednym z celów ŁSSE jest wspieranie przedsiębiorczości MŚP, którym dużo trudniej działać na rynku. Poziom wsparcia dla MŚP jest wyższy niż dla dużych przedsiębiorstw i w ŁSSE wynosi odpowiednio 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników dla średnich i 55% dla małych firm.
 
Tereny inwestycyjne i biura o małej powierzchni
Wśród terenów pod inwestycje ŁSSE posiada w swojej ofercie działki o powierzchni już od 0,5 ha zlokalizowane w różnych podstrefach w regionie łódzkim, Wielkopolsce oraz na Mazowszu. Oferujemy także powierzchnie biurowe objęte statusem strefy, na których można prowadzić działalność m.in. w takich branżach jak BPO czy IT.
 
Wsparcie biznesowe
W ramach wsparcia przy realizacji inwestycji pracownicy ŁSSE pomagają w kontaktach z gestorami sieci, sporządzaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci np. gazowej czy energetycznej. W ramach Strefy powstał Program Partner, czyli rzetelni, sprawdzeni partnerzy w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc).

Nie bez znaczenia są:

  • dobre kontakty ŁSSE z władzami lokalnymi i osobami w urzędach odpowiedzialnymi za obsługę inwestorów, co przyspiesza proces wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności w ŁSSE,
  • realizacja bezpłatnych szkoleń z obszaru podatków w SSE przez wiodące firmy doradcze. (przez tzw. Wielką Czwórkę: PwC, EY, KPMG i Delloitte),
  • animowanie kontaktów i współpracy pomiędzy firmami szkołami zawodowymi w zakresie tworzenia klas patronackich, dostosowania programów nauczania do wymogów i oczekiwań przyszłych pracodawców; dobre praktyki z Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii w Łodzi, propagowanie kształcenia dualnego, kursów zawodowych,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami z zagranicy, informowanie o misjach przyjazdowych zagranicznych przedsiębiorców poszukujących kontrahentów, dostawców, odbiorców, dystrybutorów.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY