PL OFERTA

08.02.2014

Swoim inwestorom oferujemy: 
 

 • Przywileje podatkowe (pomoc publiczna)       
 • Zwolnienie z podatku dochodowego
 • Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości
 • Pomoc finansowa na rozwój infrastruktury
 • Indywidualną obsługę projektu inwestycyjnego
 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi
 • Konsulting pomocy publicznej
 • Pomoc w znalezieniu gruntu dla danego projektu inwestycyjnego
 • Pomoc w kontaktach z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych
 • Możliwość objęcia statusem terenów ŁSSE dla projektów kwalifikujących się do udzielenia wsparcia
   
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY