PL POMOC PUBLICZNA (2)

08.02.2014

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, korzystasz z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Istnieje także możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy 

Masz pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chcesz korzystać. Uzyskujesz wsparcie aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy.  

Poziom pomocy publicznej jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i przedstawia się następująco*:

 35% dla dużych firm, 45% dla średnich firm, 55% dla małych firm

 

*Dla województwa Wielkopolskiego oraz Mazowieckiego, na których obszarze również funkcjonuje Łódzka SSE, poziom pomocy publicznej wynosi odpowiednio 25% oraz 20% (podregion warszawski zachodni). Dla małych i średnich przedsiębiorstw pomoc podwyższa się odpowiednio o 20 i 10 punktów procentowych.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA (KLIKNIJ W ODPOWIEDNIĄ IKONĘ)

MŚP  BPO Tekst alternatywnyFarmacja i kosmetykaAGDAutomotivePozostała produkcja

ŁSSE jest otwarta na małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowią one połowę wszystkich firm skupionych w Strefie. Wg raportu fDi Magazine – grupa Financial Times, w rankingu Global Free Zones of the Year 2014, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna uznana została najlepszą strefą dla MŚP w Europie. Firmom z tego sektora oferujemy:

Podwyższony poziom pomocy publicznej 

Wyższy o 20 pkt. % dla małych, oraz o 10 pkt. % dla średnich przedsiębiorstw w stosunku do pomocy publicznej przysługującej dużemu przedsiębiorstwu

Tereny inwestycyjne o małej powierzchni

Zlokalizowane w kompleksach przemysłowych znajdujących się zarówno w Łodzi, jak i w pozostałych podstrefach ŁSSE. Przykładowe kompleksy z możliwością wydzielenia terenu: ŁÓDŹ, LUĆMIERZ

Wsparcie biznesowe 

Pracownicy ŁSSE pomagają w kontaktach z gestorami sieci, sporządzaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci np. gazowej czy energetycznej. W ramach Strefy powstał Program Partner WIĘCEJ, czyli rzetelni, sprawdzeni partnerzy w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc).

   

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY