PL POMOC PUBLICZNA FARMACJA I KOSMETYKA (4)

08.02.2014

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, korzystasz z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Istnieje także możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy 

Masz pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chcesz korzystać. Uzyskujesz wsparcie aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy.  

Poziom pomocy publicznej jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i przedstawia się następująco*:

 35% dla dużych firm, 45% dla średnich firm, 55% dla małych firm

*Dla województwa Wielkopolskiego oraz Mazowieckiego, na których obszarze również funkcjonuje Łódzka SSE, poziom pomocy publicznej wynosi odpowiednio 25% oraz 20% (podregion warszawski zachodni). Dla małych i średnich przedsiębiorstw pomoc podwyższa się odpowiednio o 20 i 10 punktów procentowych.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA (KLIKNIJ W ODPOWIEDNIĄ IKONĘ)

MŚP  BPO Tekst alternatywnyMŚPAGDAutomotivePozostała produkcja

1. Nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-usługową objęte statusem ŁSSE WIĘCEJ

2. Powierzchnie biurowe objęte statusem ŁSSE WIĘCEJ

WARUNKI DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNEJ W ŁODZI

Branża farmaceutyczno-kosmetyczna jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż w Regionie Łódzkim. Firmy z tego sektora posiadają zakłady produkcyjne, centra badawczo-rozwojowe oraz nowoczesne centra dystrybucji. Rozwojowi sektora farmaceutyczno – kosmetycznego w regionie sprzyjają:

 • konkurencyjne koszty pracy,
 • duża ilość podmiotów prowadzących działalność z zakresu produkcji leków i materiałów medycznych – w tej branży Województwo Łódzkie zajmuje 3 miejsce w Polsce po Mazowieckim i Małopolskim. Ogółem działa tu 8,6% podmiotów produkujących leki i materiały medyczne,
 • wsparcie oferowanie przez władze regionalne, które traktują sektor jako priorytetowy dla województwa. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 zakłada, że Region stanie się silnym ośrodkiem przemysłowo-naukowym w branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej.

Najistotniejszym czynnikiem dla rozwoju branży jest istnienie silnego zaplecza naukowo-badawczego kształcącego kadry na potrzeby sektora. Składają się na nie:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Wydział Farmaceutyczny,
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Wydział Lekarski,
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Wydział Wojskowo – Lekarski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego,
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • Uniwersytet Łódzki – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
 • Uniwersytet Łódzki – Wydział Chemii,
 • Politechnika Łódzka – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
 • Politechnika Łódzka – Wydział Chemiczny,
 • Instytut Biologii Medycznej PAN,
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,
 • Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera,
 • W ramach Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego przedsiębiorcy mogą korzystać z nowoczesnych Laboratoriów Biotechnologii Przemysłowej oraz Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej.

 

Korzystne warunki inwestycyjne oferowane przez ŁSSE S.A. doceniły zarówno krajowe, jak i międzynarodowe firmy z branży farmaceutyczno-kosmetycznej. Wśród nich są:

Delia CosmetiscGilletteProcter and GambleMabion

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY