PL POMOC PUBLICZNA produkcja (8)

08.02.2014

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, korzystasz z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Istnieje także możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy 

Masz pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chcesz korzystać. Uzyskujesz wsparcie aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy.  

Poziom pomocy publicznej jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i przedstawia się następująco*:

 35% dla dużych firm, 45% dla średnich firm, 55% dla małych firm

*Dla województwa Wielkopolskiego oraz Mazowieckiego, na których obszarze również funkcjonuje Łódzka SSE, poziom pomocy publicznej wynosi odpowiednio 25% oraz 20% (podregion warszawski zachodni). Dla małych i średnich przedsiębiorstw pomoc podwyższa się odpowiednio o 20 i 10 punktów procentowych.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA (KLIKNIJ W ODPOWIEDNIĄ IKONĘ)

Pozostała produkcja  MŚP ITFarmacja i kosmetykaFarmacja i kosmetykaAutomotiveArtykuły gospodarstwa domowego

1. Nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-usługową objęte statusem ŁSSE WIĘCEJ

WARUNKI DLA BRANŻY PRODUKCYJNEJ W ŁODZI

Sektor produkcyjny reprezentowany jest przez dominującą część Inwestorów ŁSSE. Rozwojowi tej branży sprzyja:

 • szeroki wybór nieruchomości pod zabudowę produkcyjną o zróżnicowanej powierzchni i lokalizacji,
 • konkurencyjne koszty pracy,
 • współpraca ŁSSE ze szkołami zawodowymi i promocja kształcenia dualnego WIĘCEJ,
 • centralne położenie regionu (skrzyżowanie autostrad A1 i A2, trasa szybkiego ruchu S8),
 • silne tradycje przemysłowe.

 

Zgodnie z Koncepcją Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych Ministerstwo Gospodarki wytypowało następujące sektory jako kluczowe z punktu widzenia rozwoju województwa łódzkiego:

Sektor rolno-spożywczy     Sektor budowlany

 

WARUNKI DLA SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W ŁODZI

Sektor przetwórstwa rolno-spożywczego jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki Polski. Produkowane w Polsce wyroby charakteryzuj się wysoką jakością i są cenione zarówno na rynku europejskim, jak i światowym. Do głównych gałęzi przetwórstwa spożywczego w Regionie Łódzkim zaliczyć należy przetwórstwo mleczne, owocowo-warzywne i mięsne. W 2012 roku zarejestrowanych było ponad 2,5 tysiąca przedsiębiorstw produkujących art. spożywcze i ponad 100 produkujących napoje. 

Jednym z narzędzi wsparcia przetwórstwa spożywczego w Regionie Łódzkim jest możliwość skorzystania przez producentów z pomocy publicznej udzielanej w ŁSSE. Rozwojowi sektora w regionie sprzyjają:

 • zasoby materialne – zasoby ziemi rolnej, zróżnicowana baza surowcowa pochodząca zarówno z produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej,
 • działający od 2009 roku klaster owocowo – warzywny, skupiający producentów z Województwa Łódzkiego i Mazowieckiego. Klaster w swoim założeniu ma propagować nowoczesne metody produkcji owoców i warzyw oraz sprzyjać modernizacji i rozwojowi przetwórstwa spożywczego w Regionie Łódzkim. Koordynatorem działań klastra jest Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
 • obecność w Regionie Łódzkiego Klastra Warzywno – Owocowego – Zjazdowa,
 • przychylne podejście władz regionu – sektor rolno-spożywczy został wskazany jako kluczowy dla Regionu w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego,
 • obecność w regionie jednego z najważniejszych ośrodków badawczo rozwojowych w postaci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została doceniona przez takie firmy z sektora jak:

Superdrob S.A.CedrobBarry CallebautUma

WARUNKI DLA SEKTORA BUDOWLANEGO W ŁODZI

Sektor budowlany jest priorytetową branżą w Regionie Łódzkim. Ze względu na silne powiazanie rozwoju sektora z lokalizacją bazy surowcowej, stał się on niejako naturalną specjalizacją wschodniej części Regionu Łódzkiego tj. powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego, gdzie znajdują się zasoby kamienia, piasku, minerałów i żwiru. W Województwie Łódzkim działa ok. 5,5 tys. przedsiębiorstw związanych z wydobyciem i produkcją materiałów budowlanych. Dynamiczny rozwój tzw. Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki związany z wydobyciem w tamtym obszarze piasków szklarskich i formierskich, jak również koalinu spowodował, że udział Regionu Łódzkiego w produkcji płytek ceramicznych wynosi 70 % w skali kraju.

Kluczowe czynniki dla rozwoju sektora budowlanego w Regionie Łódzkim:

 • baza surowcowa: Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno-Tomaszów, dodatkowym źródłem surowca są również złoża eksploatowane w ramach wydobycia węgla brunatnego w zagłębiu Górniczo-Energetycznym „Bełchatów-Szczerców-Złoczew” oraz bogate w kamienie i wapnie powiaty: wieluński, pajęczański, piotrkowski i radomszczański,
 • przychylne podejście władz regionu: sektor budowlany jest uznawany za priorytetowy w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego.

W ramach sektora budowlanego w oparciu o zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działają:

WKiZB S.A. (dawniej Atlas S.A.)Ceramika ParadyżCeramika TubądzinIzo-balex

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY