WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA

08.02.2014

-inwestycja minimum 100 000 EURO,
-utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia całej inwestycji (3 lata dla MŚP),
-utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw),
-udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji,
-zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY