BIP Majątek spółki

15.02.2014

Majątek Spółki

Stan na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA TRWAŁE

40 268 611,18 PLN

Wartości niematerialne i prawne

517,81 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe

13 213 511,12 PLN

Należności długoterminowe

0,00

Inwestycje długoterminowe

27 054 582,25 PLN

Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe

0,00

AKTYWA OBROTOWE

25 172 275,13 PLN

Zapasy

0,00

Należności krótkoterminowe

2 234 968,41 PLN

Inwestycje krótkoterminowe

22 863 532,49 PLN

Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe

73 774,23 PLN

AKTYWA RAZEM

65 440 886,31 PLN

 

Redaktor strony: Marcin Kwintkiewicz

Telefon kontaktowy: +48 42 275 50 53

mail: marcin.kwintkiewicz@sse.lodz.pl

 

Instrukcja korzystania

Powrót do strony głównej serwisu ŁSSE możliwy jest przez kliknięcie ikonki „domku” na belce nawigacji w górnej części ekranu, po lewej stronie).

 

Udostępniający: Magda Kubicka

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kwintkiewicz

Czas udostępnienia: 03-04-2014 (po raz pierwszy 02-12-2011)

Czas wytworzenia: 02-12-2011

 


ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

INFORMACJE WIĘCEJ
SCHEMAT ORGANIZACYJNY WIĘCEJ
PRZEDMIOT DZIAŁANIA WIĘCEJ
ZARZĄD WIĘCEJ
ORGANY SPÓŁKI WIĘCEJ
RADA NADZORCZA WIĘCEJ
KOMPETENCJE ZARZĄDU WIĘCEJ
WALNE ZGROMADZENIE WIĘCEJ
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WIĘCEJ
MAJĄTEK SPÓŁKI WIĘCEJ
ROZSZERZENIE ŁSSE WIĘCEJ
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WIĘCEJ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY