BIP Przedmiot działania

15.02.2014

Przedmiot działania

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna (ŁSSE S.A.) jest zarządzającym łódzką specjalną strefą ekonomiczną, utworzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 289 z dnia 14 maja 1997 r.), na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.).

 

Celem Spółki jest podejmowanie działań służących rozwojowi oraz wzrostowi gospodarczemu regionu łódzkiego.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

81.29.Z Pozostałe sprzątanie

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

64.91.Z Leasing finansowy

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

35.14.Z Handel energią elektryczną

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

 

Redaktor strony: Marcin Kwintkiewicz

Telefon kontaktowy: +48 42 275 50 53

mail: marcin.kwintkiewicz@sse.lodz.pl

 

Instrukcja korzystania

Powrót do strony głównej serwisu ŁSSE możliwy jest przez kliknięcie ikonki „domku” na belce nawigacji w górnej części ekranu, po lewej stronie).

 

Udostępniający: Magda Kubicka

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kwintkiewicz

Czas udostępnienia: 03-04-2014 (po raz pierwszy 02-12-2011)

Czas wytworzenia: 02-12-2011

 


ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

INFORMACJE WIĘCEJ
SCHEMAT ORGANIZACYJNY WIĘCEJ
PRZEDMIOT DZIAŁANIA WIĘCEJ
ZARZĄD WIĘCEJ
ORGANY SPÓŁKI WIĘCEJ
RADA NADZORCZA WIĘCEJ
KOMPETENCJE ZARZĄDU WIĘCEJ
WALNE ZGROMADZENIE WIĘCEJ
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WIĘCEJ
MAJĄTEK SPÓŁKI WIĘCEJ
ROZSZERZENIE ŁSSE WIĘCEJ
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WIĘCEJ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY