DEPARTAMENT POZYSKIWANIA INWESTORA

18.02.2014

Pozyskiwanie polskich i zagranicznych inwestycji w branżach strategicznych dla Regionu Łódzkiego, profesjonalna obsługa inwestorów tworzących nowe miejsca pracy w regionie, kontakty z krajowymi i zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu.

 

  

AGNIESZKA SOBIESZEK

Dyrektor

Koordynacja pracy departamentu oraz współpraca z partnerami zewnętrznymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

tel. (+48) 42 275 50 52

agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl 

 

 

  

BARTOSZ RZĘTKIEWICZ

Z-ca Dyrektora

Klastry, współpraca na rzecz edukacji i kształcenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Pozyskiwanie inwestorów.

tel. (+48) 42 275 50 76

bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl 

 

 

 

  DOROTA LOMBARDI

Z-ca Dyrektora

Bieżący kontakt z inwestorami, partnerami zewnętrznymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

tel. (+48) 42 275 50 51

dorota.lombardi@sse.lodz.pl 

 

 

 

  RAFAŁ KAROLCZAK

Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora

Bieżący kontakt z inwestorami i jednostkami samorządu terytorialnego.

tel. (+48) 42 275 50 55

rafal.karolczak@sse.lodz.pl 

 

 

 PW

  PATRYCJA WOJTANIA

Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora

Bieżący kontakt z inwestorami, współpraca na rzecz edukacji i kształcenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

tel. (+48) 42 275 50 54

patrycja.wojtania@sse.lodz.pl  

 

 

 siwinska

  JOANNA SIWIŃSKA

Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora

Bieżący kontakt z inwestorami.

tel. (+48) 42 275 50 77

joanna.siwinska@sse.lodz.pl

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI