DEPARTAMENT OBSŁUGI INWESTORA

18.02.2014

Przeprowadzamy przetargi i rokowania, przygotowujemy wnioski o rozszerzenie granic ŁSSE, przeprowadzamy kontrole, opiniujemy zmiany w zezwoleniach, sprzedajemy i kupujemy nieruchomości dla ŁSSE, pośredniczymy w obrocie nieruchomości poza ŁSSE.

 

  

MAGDALENA PIOTROWSKA

Dyrektor

Nadzór oraz koordynacja pracy departamentu.

tel. (+48) 42 275 50 60

magdalena.piotrowska@sse.lodz.pl 

 

 

 

  MAGDALENA PLECIŃSKA

Z-ca Dyrektora ds. Kontroli i Obrotu Nieruchomościami

Nadzór nad procesem kontroli realizacji warunków zezwoleń na działalność w strefie oraz obrót nieruchomościami – własnymi ŁSSE S.A. oraz w ramach działalności związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

tel. (+48) 42 275 50 61

magdalena.plecinska@sse.lodz.pl 

 

 

  

SŁAWOMIR IGNAR

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

Planowanie i koordynacja realizacji procesu inwestycyjnego związanego z budową i modernizacją infrastruktury technicznej na terenach będących własnością ŁSSE S.A. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budowy infrastruktury na terenach posiadających status strefy.

tel. (+48) 42 275 50 63

slawomir.ignar@sse.lodz.pl 

 

 

 

 

  PAWEŁ KLIMCZAK

Specjalista ds. Kontroli i Obrotu Nieruchomościami

Kontrola realizacji warunków zezwoleń i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

tel. (+48) 42 275 50 72

pawel.klimczak@sse.lodz.pl 

 

 

 

  MONIKA ORZEŁ

Specjalista ds. Kontroli i Obrotu Nieruchomościami

Kontrola realizacji warunków zezwoleń i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

tel. (+48) 42 275 50 79

monika.orzel@sse.lodz.pl 

 

 

 

  PAWEŁ DOBRAKOWSKI

Specjalista ds. Inwestycji

Obsługa procesu inwestycyjnego w inwestycjach infrastrukturalnych (kubaturowych).

tel. (+48) 42 275 50 80

pawel.dobrakowski@sse.lodz.pl 

 

 

 

  ANNA MOLL

Specjalista ds. Inwestycji

Obsługa procesu inwestycyjnego w inwestycjach infrastrukturalnych (sieciowych).

tel. (+48) 42 275 50 65

anna.moll@sse.lodz.pl 

 

 

 

  SYLWIA KLIMECKA-PIEC

Specjalista ds. Obsługi Inwestora

Opracowanie dokumentacji do postępowań przetargów i rokowań, przygotowanie projektów zezwoleń, umów o opłacie za usługę administrowania strefą oraz wniosków o korektę granic Strefy.

tel. (+48) 42 275 50 69

s.klimecka-piec@sse.lodz.pl 

 

 6

 

  WIOLETA ŁACZKOWSKA

Specjalista ds. Obsługi Inwestora

Opracowanie dokumentacji do postępowań przetargów i rokowań, przygotowanie projektów zezwoleń, umów o opłacie za usługę administrowania strefą oraz wniosków o korektę granic Strefy.

tel. (+48) 42 275 50 64

wioleta.laczkowska@sse.lodz.pl 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY