Dalkia PL

20.02.2014

DALKIA – ROZWIĄZANIA EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE

Dalkia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji. Dalkia inwestuje również w odnawialne źródła energii, prowadzi działania na rzecz racjonalnego korzystania z ciepła, zrównoważonego rozwoju, jest partnerem szeregu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, miasta i regionu.

Łódzka sieć ciepłownicza jest drugą co do wielkości w kraju. Dzięki niej Dalkia przesyła ciepło systemowe do ok. 60 proc. łódzkich odbiorców. Zasila w ciepło zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. Uczestniczy w największych przedsięwzięciach inwestycyjnych podejmowanych w mieście, współpracuje z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Z władzami miasta działa w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji.

 

NASZE PRODUKTY I USŁUGI

Dalkia jest ekspertem w dziedzinie kogeneracji – technologii umożliwiającej najbardziej efektywne, równoczesne wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej. Priorytetem dla Dalkii jest systematyczne zwiększanie produkcji „zielonej energii”. Dzięki zrealizowanym inwestycjom w elektrociepłowniach Dalkii do wytwarzania energii oprócz węgla wykorzystywana jest biomasa.

Ciepło systemowe dostarczane przez Dalkię to produkt konkurencyjny cenowo, nowoczesny i funkcjonalny, niezawodny i bezpieczny, ekologiczny, zapewniający wygodę i komfort użytkowania.

Dalkia Łódź oferuje:

– dostawy ciepła w wodzie gorącej

– dostawy pary technologicznej

– usługi w zakresie eksploatacji węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u.

– legalizację ciepłomierzy

– dostawy energii elektrycznej

– projektowanie i budowę indywidualnych źródeł ciepła – w przypadku gdy przewidywana instalacja leży poza zasięgiem sieci

– zarządzanie infrastrukturą techniczną

– dostawy ciepła dla produkcji chłodu

– eksploatacja lokalnych źródeł ciepła

– zarządzanie energią

 

DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

90-975 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5

centrala: tel. 042 675 50 00

zarząd: tel. 042 675 51 16

faks: 042 675 51 90

www.cieplodlalodzi.pl

    

Pion handlowy

93-564 Łódź, ul. Wieniawskiego 40

tel. 042 675 45 00 

faks: 042 675 51 95

e-mail: bok@dalkia.pl

www.cieplodlalodzi.pl

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY