CKU

20.02.2014

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, zostało powołane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w 2007 roku. Zadaniem szkoły jest stworzenie szansy podniesienia lub zdobycia kwalifikacji wszystkim zainteresowanym z terenu województwa łódzkiego, jak i całej Polski poprzez reagowanie na potrzeby pracodawców.

Nasza placówka jako jedna z nielicznych wypełnia lukę w kształceniu zawodowym osób dorosłych w Łodzi i regionie. Jednak funkcjonowanie na rynku edukacji zawodowej nie miało by tak istotnego znaczenia, gdyby nie ścisła współpraca z firmami różnych branż, które odpowiadają kierunkom kształcenia proponowanym przez naszą szkołę. Od początku istnienia szkoły skupiliśmy wokół siebie pracodawców, którzy patronują naszym przedsięwzięciom oraz aktywnie uczestniczą    w poszerzaniu jej oferty edukacyjnej.

W związku z powyższym, proponowane przez nas kierunki kształcenia wynikają z aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wśród naszych słuchaczy jest wielu absolwentów szkół średnich, studentów studiów dziennych, ludzi pracujących już zawodowo oraz bezrobotnych. Wszyscy oni mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub podnieść już nabyte, aby zmienić profil zatrudnienia zgodnie z wymogami rynku pracy, przez co stają się bardziej mobilni zawodowo.

Wykorzystując nowoczesną bazę techniczną i dydaktyczną, jaką posiada placówka, kształtujemy umiejętności praktyczne, realizując nowoczesne kształcenie w systemie modułowym     i dualnym – rekomendowanych przez Unię Europejską. Kształcenie modułowe pozwala na powiązanie materiału nauczania z realizacją zadań zawodowych, wykonywanych na stanowisku pracy.Kształcenie dualne łączy praktykę zawodową na stanowiskach pracy (trzy dni w zakładzie pracy) z kształceniem teoretycznym w placówce (dwa dni w szkole).

Zajęcia w szkole są bezpłatne, odbywają się w systemie stacjonarnym (3 dni w tygodniu) i zaocznym (piątek po południu, sobota, niedziela – zjazdy co 2 tygodnie).

Wśród wielu partnerów, którzy aktywnie uczestniczą w poszerzeniu oferty edukacyjnej szkoły oraz w jej życiu należy wymienić przede wszystkim inwestorów ŁSSE: Haering Polska, Ceramika Paradyż, Procter & Gamble, ABB, B/S/H, Coko-Werk, Mecalit, Wirthwein i wiele innych firm prężnie działających na współczesnym rynku. W kierunkach medialnych patronat merytoryczny nad naszą placówką objęły Radio Łódź i TVP Łódź.

Jesteśmy placówką otwartą, która chce wraz z partnerami kreować szkolnictwo zawodowe na wysokim poziomie, dlatego nasi partnerzy mają duży wpływ na treści nauczania, na poszczególnych kierunkach. Wspólne kreowanie opiera się również m.in. na tworzeniu dodatkowych materiałów nauczania, pakietów edukacyjnych i wielu innych działaniach. Owocem takiej ścisłej współpracy jest przekazywanie słuchaczom najistotniejszych i niezbędnych treści branżowych.

Jako szkoła zawodowa, bardzo duży nacisk kładziemy na bieżącą analizę rynku pracy poprzez współpracę z Wojewódzkimi i  Powiatowymi Urzędami Pracy oraz czołowymi przedsiębiorstwami województwa łódzkiego.

Wielu naszych nauczycieli to specjaliści z firm partnerskich, którzy na co dzień pracują w nowoczesnych zakładach pracy, wykorzystujących najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne.   W celu zapewnienia słuchaczom wysokiego poziomu zajęć, współpracujemy również z placówkami oświatowymi: Politechniką Łódzką, Akademią Sztuk Pięknych, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 20 w Łodzi oraz Szkołą Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Potwierdzeniem naszej skuteczności są zdawane na bardzo wysokim poziomie egzaminy zawodowe, m.in.egzamin AHK dla technika mechanika (we współpracy z firmą Hearing Polska).

Proponujemy kształcenie w następujących kierunkach:

•Technik informatyk (2 lata);

•Technik teleinformatyk (2 lata);

•Technik eksploatacji portów i terminali (2 lata);

•Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku);

•Technik pojazdów samochodowych (2 lata);

•Technik drogownictwa (2 lata);

•Technik rachunkowości (2 lata);

•Technik telekomunikacji (2 lata);

•Technik geolog (2 lata);

•Technik realizacji dźwięku (2 lata);

•Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej (2 lata).

Wychodząc naprzeciw nieustannie zmieniającemu się rynkowi pracy proponujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe, ułatwiające zdobycie nowych uprawnień zawodowych.

Kursy kwalifikacyjne prowadzone przez szkołę dają możliwość pozyskania tytułu technika z zakresu :

•mechaniki;

•mechatroniki;

•pojazdów samochodowych;

•elektryki;

•urządzeń sanitarnych;

•gazownictwa;

•logistyki;

•organizacji reklamy.

Forma kursowa będzie również dostępna w ramach wybranych kierunków oferty edukacyjnej szkoły. Są to:

•technik drogownictwa;

•technik informatyk;

•technik teleinformatyk;

•technik realizacji dźwięku;

•technik rachunkowości.

 

KONTAKT:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

ul. Narutowicza 122

90-145 Łódź

Tel. +42 631 98 48

0 784 207 390

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY