PWC PL

20.02.2014

 

PwC to organizacja działająca w 158 krajach, zatrudniająca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania odpowiadające na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego oraz audytorskiego.

W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 1700 specjalistów w siedmiu miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

Dział doradztwa prawno-podatkowego PwC zatrudnia prawie 500 pracowników, w tym ponad 130 ekspertów posiadających uprawnienia licencjonowanych doradców podatkowych, specjalizujących się w rozmaitych obszarach podatkowych, obejmujących zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków pośrednich (podatek VAT, cło, akcyza), cen transferowych, postępowań podatkowych, fuzji i przejęć, podatków międzynarodowych i pomocy publicznej.

Nasze doświadczenie w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych

W ramach działu doradztwa prawno-podatkowego PwC w Polsce funkcjonuje specjalistyczny Zespół Pomocy Publicznej, który posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania pomocy publicznej, w szczególności w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych (”SSE”).

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców planujących rozpocząć działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, a także podmioty już funkcjonujące w ramach SSE.

Nasze doradztwo obejmuje wszystkie etapy działalności strefowej m.in w następujących obszarach:

1. wprowadzanie przedsiębiorstw do SSE

– doradztwo w zakresie ulokowania inwestycji na terenie objętym statusem SSE,

– wsparcie w procesie objęcia gruntu prywatnego obszarem SSE,

– pomoc w procedurze ubiegania się o zezwolenie na działalność w SSE,

– pomoc w pozyskaniu kolejnego zezwolenia przez przedsiębiorcę strefowego.

2. przeglądy strefowe

– pomoc w przygotowaniu systemu rozliczeń podatkowych dla podmiotu działającego w SSE, m.in. planu kont,

– komentarz w zakresie implikacji podatkowych transakcji dokonywanych przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością objętą zezwoleniem,

– weryfikacja poprawności metodologii kalkulacji zwolnienia w CIT,

– identyfikacja obszarów ryzyka w zakresie rozliczeń podatkowych w SSE.

3. przeglądy wydatków kwalifikowanych

– weryfikacja prawidłowości zaliczenia poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów inwestycji do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu przepisów o SSE.

4. postępowania przed organami podatkowymi w kwestiach związanych z działalnością na terenie SSE

-przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,

-doradztwo w postępowaniach przed organami sądowymi w sprawach podatkowych.

5. szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz pomocy publicznej w odniesieniu do zagadnień strefowych

6. bieżące doradztwo dotyczące prowadzenia działalności w SSE

 

Specjalizujemy się także w pozyskiwaniu innych form pomocy publicznej, w tym dotacji ze środków unijnych i krajowych, grantów rządowych oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.

Zachęcamy do zapoznania się z Biuletynem Strefowym przygotowywanym przez firmę PwC Polska:

Nr 1/2013

Nr 2/2013 

Nr 3/2014 

 

Kontakt:

Zespół Pomocy Publicznej PwC:

 

 Rafał Pulsakowski 

 Starszy Menedżer 

 tel. kom. 502 184 206

 rafal.pulsakowski@pl.pwc.com

 

 

 

 Jacek Zimoch

 Menedżer

 tel. kom. 502 184 165

 jacek.zimoch@pl.pwc.com

 

 

Biuro PwC w Łodzi:

 

 Michał Antoniak

 Menedżer

 tel. kom. 519 504 865

 michal.antoniak@pl.pwc.com 

 

 

Adres Biura PwC w Łodzi

Green Horizon

ul. Pomorska 106

91-402 Łódź

Tel. (42) 664 33 00

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY