SEKA PL

20.02.2014

 

Tworzymy zespół, który od 1988 roku świadczy usługi outsourcingu BHP, ochrony środowiska oraz szkoleń współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz z instytucjami rządowymi i publicznymi.

 

Obszary działania:

OUTSOURCING BHP

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba zgodnie

z art. 23711 §2 k.p. Ponadto oferujemy usługi doradcze z zakresu BHP i ppoż. w pełnym zakresie min: audity, kontrole i analizy.

 

 

 

USŁUGI PPOŻ.

Świadczymy kompleksowe  usługi ppoż. w zakresie wykonania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym:

– opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

– kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej

– oceny zagrożenia wybuchem

– dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem stanowisk pracy

– organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych

– przeprowadzenie zajęć z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego

– szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Świadczymy specjalistyczne usługi z zakresu ochrony środowiska min:

– opracowanie dokumentacji na podstawie których wydawane są pozwolenia i decyzje z zakresu ochrony środowiska,

– pomiary i badania środowiskowe,

– wdrażanie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Środowisko- wego wg normy ISO 14001:2004,

– przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony środowiska.

 

 

SZKOLENIA

W ofercie mamy ponad 80 programów szkoleniowych

w następujących obszarach tematycznych:

– BHP (również w formie e-learningu)

– ochrona środowiska

– prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

– szkolenia zawodowe

– rachunkowość i podatki

– umiejętności miękkie

– warsztaty komputerowe

 

KONTAKT

SEKA S.A. oddział w Łodzi

ul. Gdańska 80

90-613 Łódź

tel: 42 662-10-80

www.seka.pl

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY