Veolia PL

20.02.2014

Grupa Veolia Usługi dla Środowiska jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług z zakresu gospodarki odpadami i odzysku surowców. Posiadająca spółki, oddziały i zakłady na terenie całego kraju, dostarcza profesjonalne usługi zagospodarowania odpadów na rzecz klienta przemysłowego, indywidualnego, samorządowego i instytucjonalnego. 

 

Najważniejszymi atutami oferowanych usług, są ich kompleksowość oraz najwyższa jakość, wynikająca z synergii wiedzy zdobywanej przez dziesięciolecia w międzynarodowej grupie Veolia Environmental Services oraz doświadczeń polskich spółek i ich lokalnych oddziałów. Inwestycje w infrastrukturę techniczną i technologie, każdorazowo dostosowywane są do wymagań poszczególnych projektów. 

Będąc częścią Veolia Environmental Services, Veolia Usługi dla Środowiska wpisuje się  w politykę odpowiedzialnego gospodarowania odpadami  międzynarodowej grupy. Ideę ODNAWIAMY ZASOBY ŚWIATA realizuje między innymi poprzez materiałowy i energetyczny odzysk odpadów, akcje edukacyjne promujące poszanowanie bioróżnorodności, postawy pro środowiskowe oraz wspieranie klientów w prowadzeniu odpowiedzialnego społecznie biznesu.

  

Spółki z grupy Veolia Usługi dla Środowiska posiadają certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004 i Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001.  Są one dowodem zaangażowania firmy w nieustanną poprawę jakości oraz szczególnej uwagi przykładanej do spełniania wymagań klientów, a także kwestii środowiska naturalnego. 

Zakres usług:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przemysłowych w tym niebezpiecznych oraz problemowych, 
  • odbiór i zagospodarowanie surowców wtórnych, 
  • unieszkodliwianie odpadów,
  • outsourcing personalny i wynajem specjalistycznego sprzętu, 
  • usługi utrzymania czystości (Facility Management): oczyszczanie przemysłowe, konserwacja, usługi porządkowe, całoroczne utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, placów i parkingów, 
  • doradztwo  w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
  • audyty środowiskowe.

 

Veolia Usługi dla Środowiska Recykling Sp. z o.o.

zakład w Zgierzu

ul. Boruty 7a

95-100 Zgierz

tel. +48 42 714 01 91-92 

faks +48 42 714 01 93 

veolia_zgierz@veolia-es.pl

Kontakt:

Ewa Tyluś-Dwornik 

ewa.tylus-dwornik@veolia-es.pl

+ 48 696 039 616

 

 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY