Drugi biuletyn PwC dla inwestorów ŁSSE

24.02.2014

pwcZespół Pomocy Publicznej firmy PwC przygotował kolejne wydanie biuletynu strefowego dla inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Przedstawiony został w nim komentarz ekspertów z Zespołu Pomocy Publicznej– Rafała Pulsakowskiego oraz Małgorzaty Kierzek – do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, dotyczący kosztu usług podwykonawców w strefie jako kosztu uzyskania przychodów zwolnionych od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Natalia Safjan przedstawia komentarz do interpretacji DIS w Poznaniu w zakresie momentu poniesienia kosztów inwestycyjnych w strefie.
Z artykułu Mikołaja Wietrznego dowiemy się jak należy korygować podatkowe rozliczenie wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych a następnie pokrytych ze środków dotacji celowej.

Życzymy przyjemnej lektury!

Biuletyn 2/2013

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY