Edukacja i biznes patrzą dualnie – konferencja w ŁSSE

24.02.2014

HRP Group oraz ASM Centrum Badań i Analiz Rynku w partnerstwie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. „Edukacja i biznes patrzą dualnie” w dniu  27 listopada 2013 roku (10.00 – 15.30) w fabryce Ludwika Grohmana w Łodzi, ul. Ks. Tymienieckiego 22/24. Przedsięwzięcie stanowi podsumowanie projektu  „Kształcenie dualne szansą dla rozwoju edukacji zawodowej w województwie łódzkim” PO KL 9.2.

Nadrzędnym celem konferencji jest dostarczenie wskazówek w jaki sposób nawiązywać współpracę, wdrażać nowe formy edukacji, kształcić i pozyskiwać wartościowych pracowników. Konferencja ma również zainicjować dyskusję nad optymalną formą kształcenia zawodowego, w  tym dualnego w Województwie Łódzkim.

Zaprezentowane zostaną wyniki badań na temat postrzegania kształcenia zawodowego przez uczniów, absolwentów oraz pracodawców, korzyści dla szkół oraz przedsiębiorców podejmujących współpracę, dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego
w regionie.

Zaproszenie 12.11

W programie konferencji przewidziane są wystąpienia ekspertów m. in. z Ministerstwa Edukacji oraz placówek edukacyjnych.

Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, na które serdecznie zapraszamy:

– przedstawicieli szkół, którzy będą mieli okazję wypracować metody uatrakcyjniania oferty, z jaką szkoła może wyjść do przedsiębiorców,

– pracodawców, którzy będą mieli szansę przedstawić swoje potrzeby wynikające ze specyfiki przemysłowej Regionu Łódzkiego.

 
Konferencja jest częścią kampanii promocyjnej Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce pn. „Dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki”.
 
Zachecamy do zapoznania się z agendą konferencji. 
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY