Edukacja i biznes patrzą dualnie – podsumowanie konferencji w ŁSSE

24.02.2014

27 listopada br. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. we współpracy z firmą HRP Group oraz ASM centrum Badań i Analiz Rynku zorganizawali konferencję pn. „Edukacja i biznes patrzą dualnie”. Przedsięwzięcie stanowiło podsumowanie projektu „Kształcenie dualne szansą dla rozwoju edukacji zawodowej w Województwie Łódzkim”, PO KL 9.2.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, inwestorzy i partnerzy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., władze samorządowe, instytucje biznesowe i okołobiznesowe z Regionu Łódzkiego oraz przedstawiciele edukacji. 

10

Nadrzędnym celem konferencji było dostarczenie wskazówek w jaki sposób nawiązywać współpracę, wdrażać nowe formy edukacji, kształcić i pozyskiwać wartościowych pracowników. Konferencja zainicjowała dyskusję nad optymalną formą kształcenia zawodowego, w  tym dualnego w Województwie Łódzkim. Zaprezentowane zostały wyniki badań na temat postrzegania kształcenia zawodowego przez uczniów, absolwentów oraz pracodawców, korzyści dla szkół oraz przedsiębiorców podejmujących współpracę, dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego w regionie. 

2

Powitanie gości. Od lewej: Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu ŁSSE S.A., Konrad Jaszczyński, HRP Group

Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii promocyjnej specjalnych stref ekonomicznych w Polsce „Dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki”. Po części ogólnej zorganizowano również I Spotkanie Zespołu Roboczego SSE ds. szkolnictwa zawodowego, podczas którego przedstawiciele SSE oraz Ministerstwa Gospodarki wymienili się dobrymi praktykami oraz dyskutowali o możliwości podjęcia wspólnych działań na rzecz szkolnictwa zawodowego. 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów konferencji:

Kształcenie zawodowe – oczekiwania vs. rozczarowania, dr Jakub Grabowski, Dyrektor Działu Badań i Analiz

Rolza Izby w procesie kształcenia zawodowego na przykładzie AHK Polska, Maria Montowska, Dyrektor, Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa, kontakt dla osób zainteresowanych wystąpieniem: mmontowska@ahk.pl

Specjalna Strefa Ekonomiczna jako animator powiązania: szkolnictwo zawodowe – biznes, Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu ŁSSE S.A.

Nowe wyzwania dla polskiego systemu edukacji – szkolnictwo zawodowe, Wiesława Zewald, Doradca Wojewody Łódzkiego

Kształcenie zawodowe – warunki efektywnego wprowadzenia modelu dualnego, dr Justyna Wiktorowicz, Uniwersytet Łódzki

Nowe pokolenie. Nowe wyzwania, Julita Milewska, Specjalista, HRP Perspective

Dlaczego warto wejść w kształcenie dualne? Perspektywa Haering Polska, Dariusz Pytlewski, Dyrektor Handlowy

Kształcenie dualne na starcie – doświadczenia Fon – SKB, Lidia Kowalska, Członek Zarządu ds. Kontrollingu i Zarządzania, FON – SKB Sp. z o.o. S.K.A.

Zacznijmy od współpracy – jak pozyskiwać przedsiębiorców? Małgorzata Gosławska, Dyrektor, Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego

Współpraca z firmami – czy to takie trudne? Zdzisław Jurewicz, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY