II Konferencja dla biznesu

24.02.2014

Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego już po raz drugi organizuje Konferencję dla biznesu, której tematem przewodnim będzie jakość sprawozdań finansowych jako czynnik wpływający na decyzje biznesowe.

 

Zaproszeni eksperci oraz uczestnicy spotkania w trakcie trzech sesji plenarnych będą dyskutować nad aspektami związanymi z jakością sprawozdań finansowych i ich ogromnym wpływem na decyzje podejmowane zarówno przez dyrektorów finansowych, zarządy, rady nadzorcze spółek, jak i inwestorów oraz instytucje finansujące.

 

Biegli rewidenci, będący specjalistami, mogą wesprzeć podmioty tworzące sprawozdania finansowe i znacząco wpłynąć na wzrost jakości sprawozdań finansowych. W ramach profesjonalnych kompetencji mamy szereg narzędzi wspierających biznes począwszy od badań sprawozdań finansowych poprzez przeglądy czy też uczestnictwo biegłego w sporządzaniu sprawozdania finansowego. Na te ostatnie elementy coraz większy nacisk kładziony jest w międzynarodowych standardach.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Łodzi, Wojewody Łódzkiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego. Partnerami Konferencji są: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Business Centre Club oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia br. na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ( ul. Matejki 22/26 ).

Koszt udziału wynosi 50 zł brutto.

Zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa do dnia 25 listopada 2013 roku na adres e-mail: biuro@lodz.kibr.pl.

Więcej informacji w Regionalnym Oddziale KIBR w łodzi oraz na stronie www.lodz.kibr.org.pl.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY