Praca dla młodych

24.02.2014

W dniu 6 grudnia (piątek) w godzinach 9.30 – 16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się, organizowana wspólnie przez Uniwersytet Łódzki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Gazetę Wyborczą, konferencja „Projekt Praca dla Młodych”. Partnerem wydarzenia była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 

Konferencja adresowana była do pracodawców, właścicieli firm, związków i organizacji zawodowych, studentów i absolwentów, pracowników uczelni wyższych oraz wszystkich zainteresowanych sytuacją i kształtowaniem rynku pracy. Wspólnie z przedstawicielami najważniejszych instytucji UE zajmujących się sprawami rynku pracy, podjęto próbę diagnozy zjawiska wysokiego bezrobocia wśród osób młodych w Unii Europejskiej i prognozy rozwoju sytuacji na rynku pracy, jak również przeprowadzono analizę wybranych rozwiązań w zakresie poprawy kondycji rynku pracy.

 

20131206-mig 0365

Wydarzenie uświetniła obecność wielu znamienitych gości:

Laszlo Andor, Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej,

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej,

dr Ralf Brauksiepe, Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych Niemiec

Janne Metsämäki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Gospodarki Finlandii

Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,

Maciej Jakubowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

Joanna Skrzydlewska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego,

Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi,

Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego,

Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,

Prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,

Prof. Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki,

Jacek P. Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Krzysztof Kłapa, McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Andrzej Klesyk – Prezes PZU S.A.

Dariusz Pytlewski – Dyrektor Handlowy Häring Sp. z o.o.

Otwierając dyskusję, prowadząca konferencję dziennikarka GW Aleksandra Pezda zaznaczyła, że sytuacja młodych jest dziś wyjątkowo trudna, w Unii Europejskiej co czwarta młoda osoba nie ma pracy, a w niektórych krajach wspólnoty odsetek ten przekracza nawet 50 proc. Ponadto, na pytanie:  „Czy Unia Europejska ma pomysł na walkę z bezrobociem młodych?”, zadane w sondażu przeprowadzonym przez organizatora wśród uczestników konferencji, 66 proc. głosujących odpowiedziało, że nie.

Rektor UŁ, Prof. Włodzimierz Nykiel: „Kryzys, który ogarnął Europę, ma różne skutki, a jednym z nich jest bezrobocie wśród młodych. Aby go rozwiązać, trzeba najpierw postawić diagnozę i dlatego się tu spotykamy.”

Drugie pytanie w sondzie: „Czy gwarancje dla młodych pomogą zmniejszyć bezrobocie?” 39 proc. obecnych na sali uważa, że tak, i tyle samo z nich uważa, że nie. Internauci są bardziej sceptyczni: 56 proc. z nich uważa, że ten program nie pomoże młodym na rynku pracy.

Jacek Męcina, sekretarz stanu w MPiPS zapewnił ukierunkowanie działań resortu pracy na pomoc Młodym, tj. poszerzanie kompetencji poprzez np. naukę języków obcych i odbywanie staży, wsparcie dualnego systemu szkolnictwa, bony na zasiedlenie, na zatrudnienie, korzystne pożyczki dla studentów ostatniego roku i absolwentów na założenie własnej działalności gospodarczej.

Na kolejne pytanie w sondzie: „Czy twoim zdaniem sytuacja młodych na rynku pracy poprawi się w najbliższych latach?” 56 proc. gości na sali odpowiedziało: nie. Internauci podzieleni są niemal pół na pół: 42 proc. wierzy, że tak, a 42 proc. twierdzi, że nie.

W drugim panelu debatujący zastanawiali się, jakie są perspektywy zatrudnienia osób młodych.

Łukasz Arendt z Uniwersytetu Łódzkiego omówił wyniki prognozy popytu na pracę do 2020 roku. Prof. Kryńska, która stała na czele grupy opracowującej prognozę, wyjaśniła, że Polska jest 10-15 lat opóźniona w prognozowaniu przyszłości rynku pracy w porównaniu z niektórymi krajami Europy Zachodniej. Prof. wyjaśniła, że ukończenie studiów nie jest żadną gwarancją, liczą się również kompetencje miękkie. Ostatecznie to rynek weryfikuje naszą przydatność jako pracowników.

Daria Lipińska-Nałęcz z resortu nauki i szkolnictwa wyższego, dodała, że bardzo ważna jest jakość kształcenia.

O tym, jak ważna jest elastyczność, opowiedział Krzysztof Kłapa, z wykształcenia geolog, naukowiec przez 10 lat, a dziś dyrektor ds. korporacyjnych i zasobów ludzkich w McDonald’s. – W życiu nic nie jest gwarantowane, a już na pewno nie praca – mówił. – Nic was gładko nie poprowadzi przez życie. Zbierajcie jak najwięcej doświadczeń zawodowych, żeby wiedzieć, co wam się podoba, co lubicie – apelował Kłapa do młodych. Przypomniał też, jak ważna jest edukacja dualna – współpraca biznesu i nauki oraz gotowość do migracji. – Czasami takie możliwości dają właśnie korporacje. Emigracja to nie zawsze ucieczka z płaczem z kraju, ale dobra decyzja w rozwoju kariery.

Przedstawicielka studentów UŁ odrzucała zarzuty pracodawców zasłyszane wcześniej na sali. – Niczego nam nie brakuje, pracujemy ciężko, tylko czasami ograniczają nas firmy albo uczelnia. Udzielam się w organizacjach studenckich, np. w gronie studentów UŁ założyliśmy gazetę. Ale żeby to zrobić, sami musieliśmy o to zadbać, np. zdobyć salę na spotkania 50 osób, które były w naszej organizacji – mówiła. O tym, jak w Łodzi pomaga się młodym w zdobyciu pracy, opowiedzieli przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalni biznesmeni. Wskazywali m.in. na łączenie biznesu z edukacją.

Co zagwarantują „Gwarancje dla młodych”?

O tym, jak pomagać młodym, mówił też obecny na sali komisarz UE ds. zatrudnienia Laszlo Andor. – To grupa najbardziej pokrzywdzona przez kryzys, dlatego mamy kompleksowy plan : „Gwarancje dla młodych”. Chcemy, aby nie byli oni bez pracy dłużej niż 4 miesiące. W tym celu UE przygotowała osobna pulę pieniędzy. Wierzę, że nasze zaangażowanie przyniesie skutek.- mówił. Dodał też, że o sytuacji młodych unijni urzędnicy rozmawiali już w tym roku w trakcie dużych konferencji: w lecie Berlinie i niedawno w Paryżu. Szczegółowo o tym, jak unijne wsparcie przysłuży się młodym Polakom, opowiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Wyjawił, że to obecny na sali Laszlo Andor był pomysłodawcą programu „Gwarancje dla młodych”. Podkreślił, że młodzi, którzy nie umieją wejść na rynek pracy, pogrążają się we frustracji. Zaktywizowanie takiej osoby kosztuje natomiast więcej, niż pomoc dla bezrobotnego, który miał już kontakt z pracą. Stąd aktywizacja młodych jest tak ważna. Kosiniak Kamysz powiedział, że zamierza obniżać koszty pracy poprzez subsydiowanie miejsc pracy. Do tego jego resort chce, by programy wsparcia dla młodych były adresowane do osób do 30., a nie 25. – jak dotychczas – roku życia.

W podsumowaniu konferencji Minister Kosiniak Kamysz powiedział, że jeśli młodym uda się połączyć to, co umieją, z tym, co daje im państwo, ich sytuacja poprawi się. – Mam nadzieję, że nie stracimy tego młodego pokolenia – zaapelował.

Laszlo Andor: – Polska powinna spoglądać na to, jak z bezrobociem młodych radzą sobie inne państwa, np. Szwecją. Przytoczył przykład miasta Lund, gdzie, w specjalnie przeznaczonej sali raz w tygodniu spotykają się osoby związane z rynkiem pracy: bezrobotni, pracodawcy i doradcy. Kończąc, komisarz Andor zaprosił wszystkich na konferencję dotyczącą wdrożenia programu „Gwarancje dla młodych”, która odbędzie się w kwietniu przyszłego roku w Brukseli.

Po części konferencyjnej odbyła się część praktyczna – uczestnicy mieli możliwość udziału w jednym z sześciu warsztatów kierowanych w szczególności do studentów i absolwentów uczelni.

Celem konferencji było znalezienie odpowiedzi na pytanie  dlaczego młodzi mają problem z wejściem na rynek pracy, jak również poszukiwanie rozwiązań i sposobów na to, jak im pomóc. Zdaniem Ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza „Projekt Praca” jest kluczowy dla Polski i Unii Europejskiej” a rok 2014 będzie rokiem młodych.

Wywiad z Prezesem Tomaszem Sadzyńskim CZYTAJ

 

Źródło: materiały ŁSSE/Gazeta Wyborcza

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY