AKTY PRAWNE

27.02.2014

Statut Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. POBIERZ

Regulamin Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej POBIERZ

Ustawa z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych POBIERZ

Rozporządzenie o pomocy publicznej POBIERZ

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej POBIERZ

Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przed przedsiębiorców na terenie ŁSSE POBIERZ

Rozporządzenie MG w sprawie ustalenia planu rozwoju ŁSSE POBIERZ

Kryteria objęcia gruntów strefą ekonomiczną POBIERZ

Rozporządzenie Komisji UE NR 651 2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu POBIERZ

Ministerstwo Gospodarki – Pomoc na inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki POBIERZ

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ŁSSE wraz z uzasadnieniem POBIERZ

Pismo kierujące projekt rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych POBIERZ

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY