Jakość Roku 2011 – tytuł dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

27.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się wśród laureatów największego konkursu projakościow
ego w Polsce – Jakość Roku 2011. Uroczystość wręczenia dyplomów i statuetek odbyła 28 lutego w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie.

 

Organizatorami konkursu są redakcje – Biznes Raport („Dziennik Gazeta Prawna”) i Economy Life TODAY („Rzeczpospolita”), które stawiają na promocję najlepszych polskich przedsiębiorstw. Tych, którym prześwieca jasno określony cel – najwyższa jakość pracy, produkcji i zarządzania. Nad właściwą i trafną oceną przedsiębiorstw czuwa Patron merytoryczny programu – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z Warszawy. To właśnie eksperci ds. jakości, od lat pracujący w tej organizacji, oceniają zgłaszających się uczestników.

Konkurs skierowany jest głównie do sektora małych i średnich firm. Podstawowym kryterium wyboru jest podejście przedsiębiorstw do kwestii zarządzania jakością. Przy wyborze laureatów decydują m.in.: wdrożone systemy jakości np. ISO, czy BRC, systemy bezpieczeństwa żywności np. HACCP, a także uwzględnienie wysokich standardów w misji przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w stałe podnoszenie jakości przez pracowników przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja uczestników odbywa się dwuetapowo. W pierwszym, gromadzone są ankiety weryfikacyjne. W drugim, Kapituła Konkursu, po wcześniejszej analizie dostarczonych przez uczestników materiałów, dokonuje ostatecznego wyboru.

Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy działalności ŁSSE w odniesieniu do następujących kryteriów :

• skuteczna realizacja przyjętej polityki jakości;

• pozytywny odbiór działalności Strefy przez pracowników oraz otoczenie społeczne;

• klarowność stosowanych procedur zapewniających Strefie sprawne funkcjonowanie;

• wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;

• nieustanne dążenie do optymalizacji pracy.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY