Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z wizytą w Brukseli

27.02.2014

6 marca 2013 r. ŁSSE S.A. wzięła udział w konferencji „Regionalne aspekty polskiej strategii Go China” organizowanej w Parlamencie Europejskim w Brukseli przez Posłów do PE: Danutę Jazłowiecką, Elżbietę Łukacijewską, Wojciecha Olejniczaka oraz Czesława Siekierskiego, Członków Delegacji PE ds. Stosunków z Chińską Republiką Ludową, we współpracy z regionami: łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim.

 

Go China to polska odpowiedź na chińską strategię Go Global. Chiny to kraj nieograniczonych możliwości wciąż poszukujący partnerów i planujący wejście na rynki międzynarodowe. Polska musi wyjść naprzeciw tym zamierzeniom, aby znaleźć się wśród krajów odnoszących duże korzyści ze współpracy z rynkiem chińskim.

Celem konferencji było pogłębianie relacji gospodarczych z partnerami chińskimi oraz zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego Polski i jej regionów. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele placówek dyplomatycznych, instytucji europejskich i władz regionalnych, a także przedsiębiorcy z Chin i z Polski. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli: Artur Harazim, ambasador RP w Belgii, Zhang Lirong – chargé d’affaires w misji Chin przy Unii Europejskiej oraz Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

1

Pierwsza część spotkania dotyczyła polsko – chińskich stosunków gospodarczo – biznesowych, czyli nowych możliwości zapoczątkowanych przez nawiązanie strategicznego partnerstwa, podczas której wypowiedzieli się m.in. przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz firm z kapitałem chińskim ulokowanych w Polsce.

W drugiej części konferencji zaprezentowano potencjał gospodarczo – inwestycyjny regionów. Marszałek Witold Stępień otwierając dyskusję zatytułowaną „Transport, logistyka, ICT”, podkreślił atrakcyjność inwestycyjną województwa łódzkiego położonego w centrum Polski, na skrzyżowaniu głównych szlaków drogowych i kolejowych. Stanisław Witaszczyk, wiceprezes ŁSSE S.A. zaprezentował  doświadczenia  Strefy w zakresie przyciągania i obsługi inwestycji chińskich oraz potencjał inwestycyjny Regionu Łódzkiego i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przemysław Andrzejak zwrócił uwagę na rozwój sektora ICT oraz zaangażowanie instytucji z regionu np. Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego w projekty wykorzystujące tzw. technologie przyszłości. 
Prezentację przedstawił też przedstawiciel łódzkiej firmy Hatrans – operatora pierwszego polskiego pociągu towarowego na linii Łódź – Chengdu, z której usług korzystają  między innymi firmy: Dell, Gillette, P&G czy Hutchinson. Dzięki ofercie Hatransu czas tranzytu towarów z Europy do Chin skrócił się o połowę w porównaniu do drogi morskiej.

3

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY