ŁSSE inwestuje w infrastrukturę za pieniądze unijne

27.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zdobyła dofinansowanie z Unii Europejskiej na dwa nowe projekty inwestycyjne. Za blisko 14 mln zł (w tym ponad 5 mln zł unijnego wsparcia) poprawiona zostanie infrastruktura przy ul. Telefonicznej w Łodzi oraz w Lućmierzu pod Zgierzem. 

 

We wtorek Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.4 – Rozwój otoczenia biznesu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. We wspólnej konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim wzięli udział: Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marcin Bugajski, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi oraz Tomasz Sadzyński, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  

W konkursie ogłoszonym przez działające przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wyłonionych zostało 18 projektów, które przewidują inwestycje o łącznej wartości ponad 78 mln zł. Projekty dotyczą m.in. budowy dróg, uzbrojenia terenu, budowy kanalizacji czy poprawy infrastruktury technicznej w celu przygotowania terenów dla inwestorów. Jeden z projektów realizować będzie Miasto Łódź, dwa Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Pozostałe rozlokowane będą w całym województwie (m.in. Łęczyca, Sieradz, Warta, Kutno, Łowicz, Koluszki, Rząśnia, Radomsko). 
– Przekazywane dziś pieniądze na rozwój otoczenia biznesu, to waży impuls dla tworzenia przyjaznego dla przedsiębiorców wizerunku województwa łódzkiego – podkreślił marszałek Witold Stępień. – Zwracam uwagę, że wsparcie zostało przeznaczone dla gmin i instytucji działających na terenie całego województwa tak, by inwestorzy mieli możliwość wyboru miejsca do zakładania bądź rozbudowywania swoich zakładów i tworzenia nowych miejsc pracy w całym województwie.

Z kolei całkowita wartość projektu, który Łódź zrealizuje przy ul. Wersalskiej wynosi prawie 7 mln zł. Wartość dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej to blisko 4,5 mln zł. – To kolejny teren inwestycyjny, który będziemy mogli szerzej otworzyć. Dzięki tej inwestycji już zadeklarowano powstanie 250 miejsc pracy. Jest to m.in. inwestycja ABB, która dzięki uzbrojeniu ulicy Wersalskiej będzie mogła się rozwijać – powiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

O tym, jak dużą szansą dla Łodzi i regionu są fundusze unijne mówił Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Dobrze przygotowany teren inwestycyjny to jedno z głównych kryteriów, na podstawie których inwestor podejmuje decyzję co do inwestycji w danym miejscu – mówił, dodając że ŁSSE kompleksowo wyposaży w infrastrukturę techniczną nie tylko teren przy ul. Telefonicznej, ale także w Lućmierzu.

Urząd Marszałkowski już po raz ósmy rozstrzygnął konkurs na unijne dofinansowanie na działania związane z rozwojem otoczenia biznesu. Dotychczas na ten cel rozdysponowano 275 mln zł.

– Czekają nas jeszcze konkursy wspierające przedsiębiorczość, eksport, udział w targach i misjach gospodarczych, a także duży konkurs na projekty inwestycyjne. Uważamy, że w obecnej sytuacji gospodarczej należy wesprzeć przedsiębiorców – poinformował wicemarszałek Marcin Bugajski

Wśród 18 zwycięskich projektów unijne dofinansowanie zdobyły dwa wnioski złożone przez ŁSSE:

– kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN – 15kV z tego terenu.

Wartość projektu – ponad 7,7 mln zł; dofinansowanie z UE (ponad 3,1 mln zł)

– kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN – 15kV z tego terenu.

Wartość projektu – ponad 6,2 mln zł; dofinansowanie z UE (ponad 2,1 mln zł)

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Zarząd ŁSSE podpisał umowę na realizację pierwszego 

w historii ŁSSE projektu unijnego – kampanii wizerunkowej „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta Na Miarę”. Wartość projektu wyniosła 984 tys. zł (680 tys. zł to dofinansowanie z UE).

Zapraszamy do obejrzenia spotu (oprócz wersji polskiej, dostępny jest on także w angielskiej 
i niemieckiej) http://youtube/oWhNPxPxI-E

 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY