ni3

27.02.2014

amberAmber Energia Centrum Usług Sp. z o.o., otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. To pierwszy najemca powierzchni biurowych w zrewitalizowanej fabryce L. Grohmana przy ul. Tymienieckiego 22/24

Amber Energia Centrum Usług Sp. z o.o. (należy do grupy Amber Energia S.A., która działa na rynku sprzedaży energii elektrycznej i energetyki odnawialnej) świadczyć będzie usługi dla z firm z grupy, takie jak: obsługa kadrowo – księgowa, biuro obsługi klienta, zarządzanie bazami danych oraz zarządzanie systemami i infrastrukturą IT. W ramach inwestycji Spółka planuje także budowę nowych i rozbudowę istniejących systemów IT oraz portali internetowych i serwisów www na potrzeby działalności Spółki.

 

Amber Energia Centrum Usług zatrudni co najmniej 10 pracowników (do 1 stycznia 2014 r.) i zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości przynajmniej 1 mln zł.

 

Przez ponad 16 lat istnienia ŁSSE wydano jak dotąd 224 zezwolenia oraz przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości blisko 10 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli blisko 26 tysięcy miejsc pracy.

W 2013 roku w ŁSSE wydano dotąd 6 zezwoleń. Zadeklarowane inwestycje wyniosą łącznie 228 mln zł, a dzięki nim inwestorzy utworzą 430 nowych miejsc pracy, a 1654 miejsca pracy zostaną utrzymane.

ŁSSE jest jedną z najlepiej ocenianych przez inwestorów stref ekonomicznych w Polsce – według raportów KPMG z lat 2009-2012. Według raportu fDi Magazine (Grupa Financial Times) „Global Free Zones of the Future 2012/2013” – ŁSSE zajmuje 3 miejsce w Europie i 18 miejsce wśród stref ekonomicznych na świecie. Z kolei według innego rankingu „Digital Marketing Awards 2012” tego samego brytyjskiego prestiżowego dwumiesięcznika – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajęła 1 miejsce w Europie oraz 4 miejsce na świecie w kategorii stref ekonomicznych.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY