Nowa inwestycja quick-mix w Rawie Mazowieckiej

27.02.2014

Quick-mix Sp. z o.o. otrzymał kolejne zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Podstrefie Rawa Mazowiecka. Jest to drugie zezwolenie strefowe dla quick-mix. Planowana inwestycja polega na budowie nowej linii produkcyjnej wyrobów mokrych wraz z halą o powierzchni 1.000 m² oraz zapleczem laboratoryjnym. W związku z poszerzeniem produkcji wybudowana zostanie także nowa oczyszczalnia ścieków. Nowa linia produkcyjna pozwoli na rozszerzenie produkowanego asortymentu oraz umożliwi wytwarzanie w Rawie Maz. najwyższej jakości innowacyjnych wyrobów takich jak tynki, farby i grunty, stanowiących elementy nowoczesnych systemów dociepleń.

 

W związku z nową inwestycją, Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5,1 mln zł i zatrudnić 10 nowych pracowników (do 30 czerwca 2018) oraz utrzymać zatrudnienie na poziomie 35 osób do końca 2021 roku.

 

Przez ponad 16 lat istnienia ŁSSE wydano jak dotąd 230 zezwoleń oraz przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości ponad 10 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli ponad 26 tysięcy miejsc pracy.

W 2013 roku w ŁSSE wydano dotąd 12 zezwoleń. Zadeklarowane inwestycje wyniosą łącznie ponad 258,2 mln zł, a dzięki nim inwestorzy utworzą 780 nowych miejsc pracy, a 4013 miejsca pracy zostaną utrzymane.

ŁSSE jest jedną z najlepiej ocenianych przez inwestorów stref ekonomicznych w Polsce – według raportów KPMG z lat 2009-2012. Według raportu fDi Magazine (Grupa Financial Times) „Global Free Zones of the Future 2012/2013” – ŁSSE zajmuje 3 miejsce w Europie i 18 miejsce wśród stref ekonomicznych na świecie. Z kolei według innego rankingu „Digital Marketing Awards 2012” tego samego brytyjskiego prestiżowego dwumiesięcznika – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajęła 1 miejsce w Europie oraz 4 miejsce na świecie w kategorii stref ekonomicznych.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY