Nowa inwestycja w Ostrzeszowie

27.02.2014

POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych otrzymał zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów. Jest to już drugie zezwolenie dla firmy w ŁSSE. Planowana inwestycja polega na budowie hali wraz z nową linią produkcyjną. Firma działa w branży opakowaniowej od 1990 roku. Zajmuje się kompleksową produkcją opakowań z tektury falistej wielowarstwowej.

 

 W związku z nową inwestycją, firma zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,5 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 10 nowych pracowników (do końca 2014 r.) oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 66 pracowników do końca 2017 r.

 

Przez ponad 16 lat istnienia ŁSSE wydano jak dotąd 230 zezwoleń oraz przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości ponad 10 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli ponad 26 tysięcy miejsc pracy.

W 2013 roku w ŁSSE wydano dotąd 11 zezwoleń. Zadeklarowane inwestycje wyniosą łącznie ponad 253,7 mln zł, a dzięki nim inwestorzy utworzą 770 nowych miejsc pracy, a 3957 miejsca pracy zostaną utrzymane.

ŁSSE jest jedną z najlepiej ocenianych przez inwestorów stref ekonomicznych w Polsce – według raportów KPMG z lat 2009-2012. Według raportu fDi Magazine (Grupa Financial Times) „Global Free Zones of the Future 2012/2013” – ŁSSE zajmuje 3 miejsce w Europie i 18 miejsce wśród stref ekonomicznych na świecie. Z kolei według innego rankingu „Digital Marketing Awards 2012” tego samego brytyjskiego prestiżowego dwumiesięcznika – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajęła 1 miejsce w Europie oraz 4 miejsce na świecie w kategorii stref ekonomicznych.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY