Nowa inwestycja w Strykowie

27.02.2014

sandozLEK S.A. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Podstrefa Stryków). Spółka LEK S.A. jest spółką wchodząca w skład globalnej grupy NOVARTIS, która prowadzi w Polsce działalność produkcyjną i dystrybucyjną w ramach międzynarodowej grupy SANDOZ.


W Strykowie, gdzie zlokalizowane jest Centrum Produkcyjno – Logistyczne LEK S.A., spółka produkuje leki generyczne w oparciu o dostarczane przez spółki z grupy SANDOZ substancje czynne (usługowe przetwarzanie leków), jak i bezpośrednio nabywane substancje czynne. Inwestycja polegać będzie na budowie nowego budynku i rozbudowie istniejącego zaplecza logistyczno-magazynowego wraz z infrastrukturą drogową i techniczną.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 125 mln zł (do 30 września 2015r.) oraz zatrudnić przynajmniej 130 nowych pracowników. Docelowo, łącznie z pracownikami utrzymywanymi, zatrudnienie w zakładzie w Strykowie ma wynieść co najmniej 373 pracowników.

 

logo lsse smallPrzez ponad 15 lat istnienia ŁSSE wydano jak dotąd 223 zezwolenia oraz przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości blisko 10 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli blisko 26 tysięcy miejsc pracy.

W 2013 roku w ŁSSE wydano dotąd 5 zezwoleń. Zadeklarowane inwestycje wyniosą łącznie 227 mln zł, a dzięki nim inwestorzy utworzą 420 nowych miejsc pracy, a 1654 miejsca pracy zostaną utrzymane.

Od czterech lat ŁSSE jest jedną z najlepiej ocenianych przez inwestorów stref ekonomicznych w Polsce – według raportów KPMG z lat 2009-2012. Według raportu fDi Magazine (Grupa Financial Times) „Global Free Zones of the Future 2012/2013” – ŁSSE zajmuje 3 miejsce w Europie i 18 miejsce wśród stref ekonomicznych na świecie. Z kolei według innego rankingu „Digital Marketing Awards 2012” tego samego brytyjskiego prestiżowego dwumiesięcznika – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajęła 1 miejsce w Europie oraz 4 miejsce na świecie w kategorii stref ekonomicznych.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY