Pomoc na inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki

27.02.2014

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 jest rządowym programem mającym na celu wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych zarówno przez polskie jak i zagraniczne firmy.

Środki budżetu państwa przeznaczone są na wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i realizacji nowych inwestycji w sektorach priorytetowych, do których zalicza się:

– sektor motoryzacyjny
– sektor lotniczy
– sektor biotechnologii
– sektor nowoczesnych usług
– działalność badawczo – rozwojowa
 
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki.
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY