Reinwestycje w ŁSSE – Fuji Seal Poland i Aquila Radomsko

27.02.2014

Reinwestycje w ŁSSE – w Kutnie i Radomsku: Fuji Seal Poland oraz Aquila Radomsko uzyskały kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 

 

 

Firma Fuji Seal Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Fuji Seal, wiodącego w świecie dostawcy systemowych rozwiązań do aplikacji etykiet w formie rękawów termokurczliwych. Produkcja Grupy obejmuje zarówno materiały opakowaniowe jak i maszyny do ich aplikacji. Zasięg działania Grupy obejmuje Azję, Amerykę Północną, Europę i Bliski Wschód. Na dostarczany przez Fuji Seal system procesów technologicznych składają się: produkcja folii, opracowanie wzorów graficznych, produkcja cylindrów drukarskich, druk, formowanie rękawów, aplikacja i obkurczanie, serwis i doradztwo techniczne. Firma zamierza rozbudować działający na terenie Podstrefy Kutno ŁSSE swój zakład produkcyjny – inwestycja polega na zakupie i instalacji nowoczesnej linii technologicznej służącej do produkcji etykiet termokurczliwych. W związku z tym Spółka poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości blisko 26 mln zł oraz zwiększy zatrudnienie o co najmniej 25 nowych pracowników i utrzyma 245 dotychczasowych miejsc pracy.

Z kolei Aquila Radomsko Sp. z o.o. także zamierza rozbudować swój zakład produkcyjny działający na terenie Podstrefy Radomsko ŁSSE. Inwestycja ma polegać na rozbudowie funkcjonującej linii technologicznej o dodatkową nowoczesną maszynę umożliwiającą dokonywanie automatycznego zliczania ilości arkuszy tektury falistej w stosie. Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 418 tys. zł oraz zwiększyć zatrudnienie o 4 nowych pracowników i utrzymać dotychczasowe zatrudnienie na poziomie 62 osób.

 

Od początku 2012 roku Inwestorzy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zadeklarowali nakłady na poziomie 113,4 mln zł oraz stworzenie 269 nowych i utrzymanie dotychczasowych 307 miejsc pracy.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY