Ruszył ABSL Regional Chapter

27.02.2014

24 maja w Muzeum Kinematografii odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca spotkanie inaugurujące ABSL Regional Chapter, którego głównym celem jest organizowanie cyklu spotkań dla przedstawicieli firmz  branży nowoczesnych usług biznesowych.

 

Dziś w Łodzi działa 37 centrów usług, zatrudniających 7,7 tys. specjalistów. Według najnowszego raportu ABSL, Łódź jest jednym z miast najlepiej ocenianych przez inwestorów pod kątem współpracy z władzami lokalnymi.

Spotkanie ABSL Regional Chapter zostało zorganizowane przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) – największą organizację branżową, zrzeszająca ponad 55 zagranicznych inwestorów w kraju, wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (ŁSSE) i Urzędem Miasta Łodzi (UMŁ). Gospodarzem spotkania była Agnieszka Jackowska, Dyrektor Zarządzająca Infosys BPO Poland, lider łódzkiego ABSL Regional Chapter.

– Dziś nasze miasto jest w czołówce, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych w centrach usług biznesowych. To tu coraz częściej lokują swoje siedziby duże korporacje zatrudniające co najmniej kilkuset specjalistów – zauważa Agnieszka Jackowska. – Cieszę się, że podobnie jak w innych polskich miastach, również tutaj wspólnie z inwestorami będziemy budować lokalne struktury ABSL. Wymiana wiedzy i doświadczeń jest szczególnie cenna w tej branży – dodaje Agnieszka Jackowska.

 

Głównym celem projektu ABSL Regional Chapter jest integracja branży oraz poprawa warunków inwestycyjnych w regionie. Podobne spotkania odbyły się już w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie, czyli w największych ośrodkach offshoringowych w kraju. Jak wynika z Raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych Polsce” (2012), branża liczy dziś 340 centrów usług z zagranicznym kapitałem, które zatrudniają ok. 85 tys. specjalistów. To najlepszy wynik w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jeden z najlepszych na świecie. Jedną z ważniejszych lokalizacji pod tego typu inwestycje stała się w ostatnich latach Łódź.

Obecnie w Łodzi działa 37 centrów usług biznesowych, które odpowiadają za 9% ogólnego zatrudnienia w branży w kraju. Według analiz ABSL tylko dwa miasta odnotowały w latach 2009-2011 w Polsce dodatnią zmianę, jeśli chodzi o udział w ogólnym zatrudnieniu – były to Wrocław i Łódź. Tym samym, aglomeracja łódzka jest dziś w pierwszej piątce najatrakcyjniejszych lokalizacji pod inwestycje zagraniczne w kraju. Do czołowych przedstawicieli branży w Łodzi zalicza się Infosys BPO Poland, Fujitsu Technology, Nordea, Xerox, ABB, DHL Express, Southwestern czy Tate & Lyle.

 

Co przyciąga inwestorów do Łodzi?

Zgodnie z Raportem ABSL, ponad 80% analizowanych centrów usług biznesowych w Polsce współpracuje z władzami na szczeblu lokalnym. Najlepszą ocenę w tym zakresie otrzymały w 2011 r. Wrocław i Łódź. Oprócz efektywnej współpracy z Biurem Obsługi Inwestora biznes zwraca uwagę na sytuację na lokalnym rynku pracy, przede wszystkim pod kątem dostępności studentów i absolwentów uczelni wyższych. Łódź jako jeden z silniejszych ośrodków akademickich zajmuje pierwsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o liczbę absolwentów kierunków informatycznych. Ważnym kryterium, branym pod uwagę przez biznes jest także dostępność infrastruktury biurowej. W Łodzi ok. 61 – 76 tys. m2 jest zajmowane przez firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych, a sam rynek regionalny jest dobrze przygotowany na napływ kolejnych projektów biznesowych.

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) to organizacja branżowa reprezentująca sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. ABSL powstał 21 maja 2009 r. z inicjatywy największych firm działających w branży takich, jak Capgemini, Hewlett – Packard, IBM, Infosys, Thomson Reuters, UBS oraz wielu innych. ABSL jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk wewnątrz branży. Partnerami Związku są wiodące, zarówno polskie, jak i europejskie organizacje branżowe. ABSL współpracuje również z Ministerstwem Gospodarki oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), przedstawicielami miast oraz regionów oraz agencjami wspierającymi inwestorów zagranicznych. ABSL zrzesza centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) i firmy wspierające rozwój sektora. Obecnie Członkami ABSL jest 55 wiodących firm sektora oraz ponad 200 managerów wyższego szczebla z 15 polskich miast. Firmy zrzeszone w ABSL odpowiadają za 40% ogólnego zatrudnienia w branży w kraju. Więcej informacji: www.absl.pl

 

 źródło: ABSL

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY