Staże

27.02.2014

logo

 

Drodzy Studenci i Absolwenci!

 

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy nabór zgłoszeń w ramach Programu STAŻE DLA MŁODYCH. Dziękujemy za ogromne zainteresowanie naszą Inicjatywą. W Programie wzięło udział 18 firm, które zaoferowały łącznie 32 płatne, 3-miesięczne staże dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni.

Informacje zwrotne na temat wyników wstępnej selekcji zostaną przekazane najwcześniej po 14 marca 2014, przy czym Koordynatorzy Programu zastrzegają, iż będą się kontaktować tylko z wybranymi Kandydatami. Brak kontaktu ze strony Koordynatorów do dnia 21 marca 2014 r. oznacza NIEZAKWALIFIKOWANIE SIĘ Kandydata do dalszego etapu rekrutacji na wskazane stanowisko stażowe.

Program STAŻE DLA MŁODYCH jest kontynuacją Wydarzenia towarzyszącego Debacie pt. Projekt Praca dla Młodych zorganizowanej w dniu 6 grudnia 2013 w Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Uniwersytet Łódzki i Gazetę Wyborczą we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Program STAŻE DLA MŁODYCH jest odpowiedzią na problem bezrobocia młodych osób na rynku pracy, stanowiący obecnie jedno z głównych wyzwań Unii Europejskiej. Celem programu jest umożliwienie studentom i absolwentom łódzkich uczelni wyższych zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach staży fundowanych przez Łódzkich Pracodawców.

Unikatowość Programu STAŻE DLA MŁODYCH polega na tym, iż w trosce o dbałość jakości procesu stażowego Koordynatorzy Przedsięwzięcia postanowili wykorzystać dobre praktyki Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami w zakresie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Pracodawcy dla każdego stanowiska stażowego zdefiniowali konkretne cele i treści edukacyjne na potrzeby ewaluacji procesu w zakresie umiejętności nabytych/rozwiniętych przez stażystę. Pozyskane w ten sposób informacje stanowią wartość dodaną dla uczelni wyższych wychodzących naprzeciw potrzebom dostosowania procesu kształcenia do wymogów rynku pracy.

  

KOORDYNATORZY: 

lsseul

PARTNERZY PROGRAMU:

kegazeta

PRACODAWCY:

accenturealbeabshcitidell2

ericpoldeloittegiletteinosyslek sa

mbankostcpelionpzurule

transitionlarrtransition

 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY